Toksikoloji

Asetaminofen Doz Aşımından Sonra Aspartat ve Alanin Aminotransferaz Yükseliş ve Düşüşlerinin Tanımlayıcı Analizi

Yazılma zamanı 13/12/2017
Uzm. Dr. Ferhat İçme