Toksikoloji

Kasıtlı Olarak Kendini Zehirleyen Hastaların Psikiyatrik Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yazılma zamanı 07/03/2018
Doç. Dr. Ataman Köse / Dr. Giray Altınok