TATDUS

Mesane Hematomu

Yazılma zamanı 23/05/2018
Dr. Süleyman İbze

83 yaş erkek, ağrısız pıhtılı makroskopik hematüri nedeniyle başvurdu. Antiagregan kullanımı mevcut. Geçmişinde 2 defa mesane hematomu nedenli yatış hikayesi mevcut. Hastanın usg de mesane tabanına yerleşmiş merkeze doğru uzanımı olan, içinden vasküler sinyal alınmayan hiperekoik mesane hematomu ile uyumlu görünümü mevcut.