TATDUS

Hipervolemide Yaygın Perikolesistik Sıvı

Yazılma zamanı 14/05/2018
Dr. Gültekin Kadı

Taşsız, ağrısız, duvar kalınlığı diffüz artmış safra kesesi
Dilate hepatik venler ve İnferior vena cava
@ninorly @sakirhakan @gazi_acil