TATDUS

Distal Radius Fraktürü

Yazılma zamanı 10/05/2018
Uzm. Dr. Ekrem Musalar

82 yaş kadın hasta uzanan el üzerine düşüp el bilek ağrısı ile acil servise başvurdu. 
Fizik muayenede el bilek hasassiyeti vardı.
X-Ray belirgin fraktür hattı seçilemedi. 
Yatak başı USG de distal radius kortex düzensizliği mevcuttu.
Tanı. Non-deplese distal Radius Fraktürü