TATDUS

Mesanede Yabancı Cisim

Yazılma zamanı 18/08/2018
Dr. Duygu Ege, Dr. Rabia Tarğıl Ayhan

80 yaş kadın hasta, SVO sonrası idrar retansiyonu gelişmesi nedeniyle TAK(temiz aralıklı kateterizasyon) uygulaması ile yakınları tarafından idrarı düzenli olarak boşaltılıyormuş. Bugün kateterin mesane içinde kalması şikayeti ile acil servise başvurdu. yatak başı USG ile mesane içinde yabancı cisim görüldü. hidronefroz saptanmadı, üroloji ile konsülte edilen hasta operasyona alındı.
ADÜ Acil Tıp AD
Dr. Duygu Ege
Dr. Rabia Tarğıl Ayhan