TATDUS

Geçici Bilinç Kaybı Nedenleri???

Yazılma zamanı 14/08/2018
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu

Senkopla gelen hasta vitaller, EKG, şeker, RT gibi rutinleri sağlandıktan sonra, BT tetkikine gönderildiğinde tekrar senkop geçirmesi üzerine BT çekilemeden yatak başı ultrason uygulandı. Sonuç Tip 1 aort diseksiyonu. Belki de tüm senkoplara öncelikle yatakbaşı ultrason mu uygulamalıyız?