TATDUS

Strangüle Herni + İleus

Yazılma zamanı 17/08/2018
Dr. Murat Yazıcı

54 Yaş bayan hasta, acil servise son bir gündür şiddeti artan karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, fizik muayenede batın distandü, yaygın hassasiyet, umblikus çevresinde defans+ reboud-'idi. Yatak başı yapılan USG'de bağırsak duvarı kanlanması azalmış herni ve buna sekonder ileus olarak değerlendirilmiş olup, hasta cerrahi op. planıyla genel cerrahi servisine interne edildi.