TATDUS

Koledokolitiazis + Kolesistit

Yazılma zamanı 07/10/2018
Dr. Murat Yazıcı

82 yaş kadın hasta; acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.Hasta ilk bakıda genel durumu iyi, bilinci açık, oryante-koopere olarak değerlendirildi.Hastanın vital bulgularında subfebril ateş dışında özellik yoktu. Fizik muayenede sağ üst ve alt kadranlarda defans+ rebound- olarak değerlendirimiş olup, sağ alt kadranda ele gelen kitle ? şüphesi mevcuttu. Yatak başı USG'de koledok dilate, koledokta taş, distantü safra kesesi, safra kesesi duvar kalınlaşması, safra kesesi lümeninde safra çamuru tespit edildi. Hasta takip ve tedavi amaçlı hastaneye interne edildi.