TATDUS

Spontan Pnömomediastinium

Yazılma zamanı 27/08/2018
Dr. Süleyman İbze

34 yaş erkek, gelişinden 5-6 saat önce başlayan sternum arkasında batıcı göğüs ağrısı şikayeti ile geldi. Dinleme bulgusu yok. Sigara içiciliği dışında risk faktörü yok. Travma tarif etmiyor. Wells negatif, PERC taşikardi nedeniyle pozitif. Hastada pulmoner emboli? ön tanısı ile tetkikleri planlandı. Sağ boşlukların değerlendirilmesi için yatakbaşı USG yapıldığında hava artefaktları görüldü. Direkt grafide patoloji izlenmedi. Hastaya pulmoner emboliyi dışlamak ve mediastinal patolojiler açısından pulmoner BT anjio çekildi. spontan pnömomediastinum tanısı ile göğüs cerrahisi servisine yatırıldı.