TATDUS

Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu

Yazılma zamanı 20/01/2017
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu


Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Editor: Doç. Dr. Başak Bayram