Dr. Aslıhan Çelik - 04/12/2018

Enfekte Pilonidal Sinüs

Genç sağlıklı bayan hasta, intergluteal alanda sakral bölgede ağrı, endurasyon ve şişlik ile başvurdu. Tedavi seçeneklerini belirlemek için USG yapıldı. Cilt altı heterojen sıvı koleksiyonu izlendi.

D Dr. Aslıhan Çelik
Dr. Abdullah Sarı - 21/11/2018

Infektif Endokardit

51y kadın hasta af ve kalp yetmezliği var kby diyalize giriyor. 1 haftadır üşüme titreme 2 gündür olan öksürük balgam ateş 39 ateş hipotansif ve hvyaf

D Dr. Abdullah Sarı
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu - 06/11/2018

Saklambaç

Sol ventrikül içi trombüs

U Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Dr. Murat Yazıcı - 07/10/2018

Koledokolitiazis + Kolesistit

82 yaş kadın hasta; acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.Hasta ilk bakıda genel durumu iyi, bilinci açık, oryante-koopere olarak değerlendirildi.Hastanın vital bulgularında subfebril ateş dışında özellik yoktu. Fizik muayenede sağ üst ve alt kadranlarda defans+ rebound- olarak değerlendirimiş olup, sağ alt kadranda ele gelen kitle ? şüphesi mevcuttu. Yatak başı USG'de koledok dilate, koledokta taş, distantü safra kesesi, safra kesesi duvar kalınlaşması, safra kesesi lümeninde safra çamuru tespit edildi. Hasta takip ve tedavi amaçlı hastaneye interne edildi.

D Dr. Murat Yazıcı
Dr. Murat Yazıcı - 26/09/2018

Amfizematöz Sistit

Genel durumda düşkünlük ve evde sağlık biriminin, evde ölçtüğü tansiyon değerlerinin düşük olması nedeniyle acil servise başvuran hasta. Acil servis Başvuru vitalleri TA:80/50, Ateş:37, So2:95. FM'de batın distandü sağ üst kadran ve suprapubik hassasiyeti mevcut. Hasta 1 aydır prezervatif sonda kullanıyor. Laboratuvar WBC:13 CRP:10 Kreatin:1.9 TİT:PİYÜRİK, Hipotansiyona yönelik yapılan yatak başı USG ve sonrasında Batın BT ile diğer patolojilerin ekartasyonu yapılıp, hasta amfizematöz sistit tanısı ile enfeksiyon hastalıkları bölümüne interne edildi.

D Dr. Murat Yazıcı
Dr. Güven Yılmaz - 04/09/2018

Masif Perikardiyal Effüzyon

70 yaş kadın hasta. 15 gündür olan nefes darlığı ve ayaklarda şişlik şikayeti ile geldi. ta:114/78 nb:89 spo2:98. ekg: yaygın voltaj kaybı izlendi. tetkiklerinde pe pnömoni aks ve pulmoner ödem dışlandı. yatakbaşı yapılan ekoda masif perikardiyal effüzyon saptandı. kardiyoloji konsültasyonu sonrası perikardiyosentez planlandı. bu amaçla koroner ybü sü olan üst merkeze sevki planlandı.

D Dr. Güven Yılmaz
Dr. Süleyman İbze - 27/08/2018

Ventriküler Septal Defekt

26 yaş kadın, atipik göğüs ağrısı ile başvurdu. Özgeçmişte doğuştan kalp hastalığı olduğunu ama detayının ne olduğunu bilmediğini aktardı. hastaya yapılan yatak başı ultrasonda ventriküler septal defekt izlendi. renkli dopplerde defekten akım kodlandığı görüldü.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Süleyman İbze - 27/08/2018

Göz Perforasyonu, Yabancı Cisim, İntravitreal Hemoraji

30 yaş erkek, tabanca temizliği yaparken patlama sonrasında tek taraflı görme kaybı şikayeti ile geldi. Tek taraflı tam görme kaybı mevcut. Ön kamara, iris düzensiz. Siedel testi pozitif. Hifema mevcut. Yatakbaşı ultrasonografide göz içinde yabancı cisim, intravitreal hemoraji ve ön kamara düzensizliği izlendi. ileri görüntüleme yapılarak hasta acil operasyon amaçlı göz hastalıklarına interne edildi.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Süleyman İbze - 27/08/2018

Juguler Ven Trombozu

53 yaş kadın, biline hipotiroidi ile takipli. ek hastalık yok. 1 gün önce başlayan sağ supraklaviküler suprasternal bölgede ağrı şikayet ile başvurdu. Ek şikayeti yok. palpasyonla tariflenen bölge hassas, tiroidde ele gelen nodül yok. LAP tespit edilmedi. Hastanın bilateral distal nabızları açık, belirgin bir yüz asimetrisi yok.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Süleyman İbze - 27/08/2018

Spontan Pnömomediastinium

34 yaş erkek, gelişinden 5-6 saat önce başlayan sternum arkasında batıcı göğüs ağrısı şikayeti ile geldi. Dinleme bulgusu yok. Sigara içiciliği dışında risk faktörü yok. Travma tarif etmiyor. Wells negatif, PERC taşikardi nedeniyle pozitif. Hastada pulmoner emboli? ön tanısı ile tetkikleri planlandı. Sağ boşlukların değerlendirilmesi için yatakbaşı USG yapıldığında hava artefaktları görüldü. Direkt grafide patoloji izlenmedi. Hastaya pulmoner emboliyi dışlamak ve mediastinal patolojiler açısından pulmoner BT anjio çekildi. spontan pnömomediastinum tanısı ile göğüs cerrahisi servisine yatırıldı.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Duygu Ege, Dr. Rabia Tarğıl Ayhan - 18/08/2018

Mesanede Yabancı Cisim

80 yaş kadın hasta, SVO sonrası idrar retansiyonu gelişmesi nedeniyle TAK(temiz aralıklı kateterizasyon) uygulaması ile yakınları tarafından idrarı düzenli olarak boşaltılıyormuş. Bugün kateterin mesane içinde kalması şikayeti ile acil servise başvurdu. yatak başı USG ile mesane içinde yabancı cisim görüldü. hidronefroz saptanmadı, üroloji ile konsülte edilen hasta operasyona alındı.

D Dr. Duygu Ege, Dr. Rabia Tarğıl Ayhan
Dr. Murat Yazıcı - 17/08/2018

Strangüle Herni + İleus

54 Yaş bayan hasta, acil servise son bir gündür şiddeti artan karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, fizik muayenede batın distandü, yaygın hassasiyet, umblikus çevresinde defans+ reboud-'idi. Yatak başı yapılan USG'de bağırsak duvarı kanlanması azalmış herni ve buna sekonder ileus olarak değerlendirilmiş olup, hasta cerrahi op. planıyla genel cerrahi servisine interne edildi.

D Dr. Murat Yazıcı
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu - 14/08/2018

Geçici Bilinç Kaybı Nedenleri???

Senkopla gelen hasta vitaller, EKG, şeker, RT gibi rutinleri sağlandıktan sonra, BT tetkikine gönderildiğinde tekrar senkop geçirmesi üzerine BT çekilemeden yatak başı ultrason uygulandı. Sonuç Tip 1 aort diseksiyonu. Belki de tüm senkoplara öncelikle yatakbaşı ultrason mu uygulamalıyız?

U Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu - 14/08/2018

Dev Sol Atrium

Nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastada kalp yetmezliği belirtileri mevcuttu. Yapılan yatakbaşı ultrasonu bize geri kalan üç boşluktan daha büyük bir sol atrium gösterdi. Stenotik görülen mitral kapak en ''olağan şüpheliydi'' sanki.

U Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Dr. Süleyman İbze - 23/05/2018

Mesane Hematomu

83 yaş erkek, ağrısız pıhtılı makroskopik hematüri nedeniyle başvurdu. Antiagregan kullanımı mevcut. Geçmişinde 2 defa mesane hematomu nedenli yatış hikayesi mevcut. Hastanın usg de mesane tabanına yerleşmiş merkeze doğru uzanımı olan, içinden vasküler sinyal alınmayan hiperekoik mesane hematomu ile uyumlu görünümü mevcut.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Murat Yazıcı - 21/05/2018

D-septum

Yakın zamanlı ortopedik operasyon ve immobilizasyon öyküsü olan, kardiyak enzim yüksekliği ile tarafımıza sevk edilen hastada yatak başı EKO ile D-Septum

D Dr. Murat Yazıcı
Dr. Süleyman İbze - 20/05/2018

İntravitreal Kanama

39 yaş kadın, bilinen tip 2 DM ile takipli. Diyabete bağlı retinopatisi olan ve daha önce lazer tedavisi alan bir hasta. Ani başlangıçlı tek taraflı görme kaybı şikayeti ile geldi.

D Dr. Süleyman İbze
Dr. Ramazan Sivil - 17/05/2018

Endokardit

64y e. gün içinde başlayan 39.2* ateş bulantı kusma. son 1 hf içinde anjiyo öyküsü mevcut. acilde yapılan ekoda mitral kapakta vejetasyon görüldü. enfektif endokardit tanısıyla kardiyoloji servisine yatırıldı.

D Dr. Ramazan Sivil
Uzm. Dr. Ekrem Musalar - 10/05/2018

Distal Radius Fraktürü

82 yaş kadın hasta uzanan el üzerine düşüp el bilek ağrısı ile acil servise başvurdu.

U Uzm. Dr. Ekrem Musalar