TATDUS

Ventriküler Septal Defekt

Yazılma zamanı 27/08/2018
Dr. Süleyman İbze

26 yaş kadın, atipik göğüs ağrısı ile başvurdu. Özgeçmişte doğuştan kalp hastalığı olduğunu ama detayının ne olduğunu bilmediğini aktardı. hastaya yapılan yatak başı ultrasonda ventriküler septal defekt izlendi. renkli dopplerde defekten akım kodlandığı görüldü.