Proje Geliştirme ve İnovasyon Çalışma Grubu

Proje Geliştirme ve İnovasyon Çalışma Grubu

Yazılma zamanı 27/10/2018
TATD-ATİ


Vizyon ve Misyon: 

Gelişen dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde AR-GE ve İnovasyon  kavramı her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık bilimleri, sürecin en dinamik olduğu alanların başındadır. Acil Tıp alanında en köklü ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp alanında projeler üretilmesi, teşvik edilmesi ve konu ile ilgili ağ oluşturarak bilgi ve deneyimin paylaşılması konusunda kilit bir role sahip olmalıdır. 

Amaçlar:

 1. TATD adına Avrupa Birliği,Tübitak vb. kuruluşlarca desteklenen AR-GE projeleri üretmek ve yürütmek
 2. Acil Tıp alanında AR-GE faaliyetleri yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar arasında ağ kurmak  
 3. Acil Tıp alanındaki inovatif proje başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve uygun görülenleri dernek yönetimine sunmak 
 4. Araştırma-Geliştirme ve inovasyon alanındaki gelişmeleri, toplantı, çağrı, destek ve faaliyetleri duyurmak
 5. Acil Tıp alanındaki inovatif fikirlerin ortaya çıkacağı yarışmalar düzenlemek
 6. AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek 

 


Başkan:

Doç. Dr. Orhan Çınar

Genel Sekreter:

Uzm. Dr. Yahya Ayhan Acar 

 

 1. Dr. Ahmet Şenel
 2. Dr. Arzu Denizbaşı
 3. Dr. Aslıhan Yürüktümen
 4. Dr. Banu Karakuş Yılmaz
 5. Dr. Erdem Çevik
 6. Dr. Erkan Günay 
 7. Dr. Ersin Aksay
 8. Dr. Gizem Önce
 9. Dr. Kaan Yusufoğlu  
 10. Dr. Neşe Çolak Oray
 11. Dr. Orhan Çınar
 12. Dr. Ömer Faruk Karakoyun
 13. Dr. Özgür Çevrim 
 14. Dr. Özlem Güneysel 
 15. Dr. Ramazan Sabırlı
 16. Dr. Serkan Emre Eroğlu 
 17. Dr. Serkan Şener
 18. Dr. Serkan Yılmaz
 19. Dr. Süleyman Türedi
 20. Dr. Tuba Cimilli Öztürk 
 21. Dr. Yahya Ayhan Acar
 22. Dr. Yunus Emre Arik