Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız?

Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız?

Yazılma zamanı 21/11/2018
Doç.Dr.Başak BAYRAM


Supraglottik havayolu araçları hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde iyi bir alternatiftir. Tecrübesiz uygulayıcıların bile kolay kullanabilmesi ve endotrakeal entübasyon uygulamalarına göre daha hızlı olarak uygulanabilmeleri nedeniyle ön plana çıkmaktadırlar.  Başarı oranlarının daha yüksek olması nedeniyle hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde endotrakeal entübasyon yerine kullanılması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artmaktadır.:

 

Aslında bu yorum tam anlamıyla kanıtlanamamıştır. Yine Supraglottik yöntemlerin özellikle kardiyak arrest olgularında seçilebilecek havayolu araçları olduğu son ACLS klavuzlarında bildirilmişti. Ancak ABD’deki kardiyak arrest hastalarına uygulanan havayolu müdahalelerini değerlendiren CARES çalışma verileri oldukça düşündürücüdür. Bu çalışma verilerine göre endotrakeal entübasyon uygulanan hastaların spontan dolaşıma geri dönüş ve sağkalımları supraglottik yöntem kullanılan hastalara göre daha iyiydi(1). İlginç olansa ileri havayolu girişimi uygulanmayan hastaların sağkalımlarının daha iyi olmasıydı. Daha önce Japonya’da yapılan bir çalışmanın sonuçları da benzerdi (2). Özellikle kardiyak arrest hastaları için doğru havayolu müdahalesine karar vermek için 2015 CPR klavuzunu bekleyip önerilerini öğrenmemiz daha açıklayıcı olabilir. Bu tartışma bir yana hastane öncesinde en uygun supraglottik yöntem nedir sorusu daha yanıtlanamamıştır. Ülkelere göre değişiklikler bulunmaktadır.  Laringeal tüp ABD’de sık olarak kullanılmaktayken ülkemizde Laringeal maske, KKTC’de ise Kombitüp kullanılmaktadır. Yine İngiltere’de hastane öncesinde I-gel kullanımı artmaktadır. Çalışma sonuçları incelendiğinde kolay kullanımı ve yüksek başarı oranı nedeniyle Laringeal tüp ön plana çıkmaktadır.  Hastane öncesinde kullanılan havayolu araçlarını değerlendiren bir derlemede %96.5 başarılı uygulama oranıyla en başarılı yerleştirilen havayolu aracı olduğu belirlenmiştir(3). Başka çalışmalarda da başarı oranı %90’dan fazla olarak bildirilmiştir (4,5) ABD Ulusal Hastane Öncesi Bilgi Sistemi (NEMESIS) 2012 verilerine göre alternatif havayolu araçları arasında hastane öncesinde havayolu araçlarının başarılı kullanımı açısından endotrakeal entübasyondan daha başarılı uygulanan tek supraglottik havayolu aracıdır(6). Laringeal tüp (VBM Medizintechnik, Sulz, Germany) 1999’den beridir kullanılmaktadır ve yıllar içerisinde modifiye edilmiştir. Avrupa’da laringotrakeal tüp (LT; LTD) olarak daha popüler olduğu ABD’de King laringeal tüp (King Airway-LTS-D EMS, King Systems, Noblesville, IN) olarak bilinmektedir. Tek kullanımlık (LT-D ve LTS-D) ya da tekrar kullanılabilir (LT ve LTS) formları vardır. Yine yeni formlarında gastrik aspirasyon kanalı bulunmaktadır(LTS ve LTS_D). İki balonu olan bu araç tek bir hattan şişirilir. Renklerine göre balon şişirme hacimleri işaretlenmiş bir enjektörü vardır. Uygulaması kolaydır. Havayolu deliklerine gelmeyecek şekilde kayganlaştırıcı sürülür, sert damak boyunca ilerletilir ve ağız kenarında ki üç çizgiden ortadakine kadar ilerletilir. Yerleştirme sırasında üzerinde bulunan klavuz hattın doğru lokalizasyonda olduğuna dikkat edilmelidir (mavi klavuz çizgi). Bu çizgi LTS-D’de orta hatta saat 12 hizasında diğer formlarında saat 3 hizasında olmalıdır. Mavi renkte işaretli klavuz hat Mavi renkli klavuz   Yerleştirilmesi sonrası konnektör rengine uygun olarak hazır enjektöre çekilmiş hava ile şişirilir. Resimde yerleşimi görülmektedir. Combitube Laringeal tüple çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır. Çalışmalarda deneyimsiz personel tarafından dahi yüksek başarı ile uygulanabildiği gösterilmiştir. Bizim yaptığımız bir çalışmanın sonuçları da laringeal tüpün kullanımını destekler nitelikteydi. Bu çalışmada hastane öncesinde hareketli ya da hareketsiz ambulans ortamında havayolu araçlarının kullanımını değerlendirilmesi hedeflenmişti. Halen Bahçelievler DH’de çalışan Acil Tıp Uzmanı Dr. Onur Karaca’nın tez çalışması olan bu çalışmada larigeal tüp hareketli ve hareketsiz ortamda; daha önce LT kullanımı konusunda deneyimi olmayan paramedik öğrencileri tarafından %100 başarı ile uygulandı. Yine istatistiksel fark olmasa da LT diğer havayolu uygulamalarından daha hızlı gerçekleştirildi(7). Tablo. Havayolu araçlarının her iki ortamda kullanım hızları (süre= saniye) Tablo     Laringeal tüpün hastane öncesinde ülkemizde ihmal edilmiş bir havayolu aracı olduğunu düşünüyorum. Belki ülkemiz için en doğru hastane öncesi cihazı değildir ancak bunu denemeden bilemeyiz. Yakın zamanda İzmir 112’nin laringeal tüp aldığını biliyorum. Onların deneyimlerinin sonuçları bu aracın hastane öncesinde kullanımı konusunda değerlendirmemizin doğruluğunu da test edecektir.  Kaynaklar

  1. Jason McMullana, Ryan Gerecht, Jordan Bonomoa, Rachel Robb, Bryan McNally, John Donnelly, et al. Airway management and out-of-hospital cardiac arrest outcome in the CARES registry. Resuscitation 85 (2014) 617–622
  2. Hasegawa KHiraide AChang YBrown DF. Association of prehospital advanced airway management with neurologic outcome and survival in patients without-of-hospital cardiac arrest. JAMA. 2013 Jan 16;309(3):257-66.
  3. Hubble MWWilfong DABrown LHHertelendy ABenner RW. A meta-analysis of prehospital airway control techniques part II: alternative airway devices and cricothyrotomy success rates. PrehospEmergCare. 2010 Oct-Dec;14(4):515-30.
  4. Müller JUSemmel TStepan RSeyfried TFPopov AFGraf BMWiese CH. The use of the laryngeal tube disposable by paramedics during out-of-hospital cardiac arrest: a prospectively observational study (2008-2012). Emerg Med J. 2013 Dec;30(12):1012-6.
  5. Schalk R, Byhahn C, Fausel F, Egner A, Oberndörfer D, Walcher F, Latasch L. Out-of-hospital airway management by paramedics and emergency physicians using laryngeal tubes. Resuscitation. 2010 Mar;81(3):323-6.
  6. Diggs LAYusuf JEDe Leo G