Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği
Havadan Tıbbi Nakil - 27/10/2018

Havadan Nakil Çalışma Grubu

Vizyon: Ülkemizde havadan tıbbi nakil süreçlerinde hasta merkezli hizmet kalitesini artırmak amacıyla teknik, bilimsel ve uygulamaya yönelik alt yapıları oluşturan, ülke çapında kılavuz ve protokoller oluşturmayı hedefleyen dinamik bir topluluk olmak.

H Havadan Tıbbi Nakil