Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği
- 02/05/2020

TATD Üyeleri İle Buluşuyor!

Mayıs ayı süresince 'Saat 22.00 toplantıları'nda acil tıp severlerle buluşuyoruz. İnstagram canlı yayınında, iki konuşmacı tartışıyor, bizler ise hem evde kalıyoruz, hem de güncel kalıyoruz.

- 26/01/2020

Crush Sendromu

👉🏻Crush (Ezilme) Sendorumu; bir iskemi-reperfüzyon hasarı durumudur. Hasar gören dokuların büyüklüğü, basıncın altında kalma süresi, hastanın yaşı ve ek hastalıkları, ek yaralanmalar gibi birçok faktör hastanın sağkalımını etkiler.

Prof.Dr. Özgür Karcıoğlu -Uz. Dr. Bilgen İlküplü - 05/09/2019

SON KILAVUZLAR İLE KRİTİK BAKIMDA PNÖMONİ YÖNETİMİ

ÖZET: Gelişmiş ülkelerdeki sepsisin en sık sebebi olan pnömoninin; kritik bakım yönetimi acil serviste erken dönemde etkin bir şekilde başlamalıdır. Erken bir klinik stabilite; 30 günlük mortalitede anlamlı bir düşüş, daha az yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ihtiyacı, hastanede daha kısa süre kalış ile ilişkilidir. Bu amaçla geliştirilen mevcut şiddet skorlama sistemlerinin prognostik performansını arttırmak için ek risk faktörleri ve prognostik biyobelirteçler araştırılmaya başlanmıştır. S.pneumonia; dünya çapında toplum kökenli pnömoninin (TKP) en yaygın nedenidir. Bununla birlikte, son zamanlardaki seriler virüslerin, YBÜ’de ciddi TKP’nin 3. en yaygın nedeni olduğunu, çoğunlukla kış aylarında grip sebebiyle ortaya çıktığını göstermiştir.Hastanın yatışı yapılmadan önce acil serviste yeterli ve erken dönemde antibiyotik tedavisinin başlatılmasının pek çok çalışma ile hayat kurtarıcı olduğu

P Prof.Dr. Özgür Karcıoğlu -Uz. Dr. Bilgen İlküplü
Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu - 15/05/2019

Siyanür Zehirlenmesi

İzmir’de 15.05.2019 tarihinde zehirlenme ile ölen iki olgu nedeniyle yazılmıştır.

P Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu
- 19/05/2020

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Gençlerimizin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz;bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

- 30/04/2020

'Acil Tıp Günü' Hepimize Kutlu Olsun

"30 Nisan" Acil Tıp Uzmanlığı'nın 'İlk ve Acil Tıp Uzmanlığı' adı ile 27 yıl önce Resmi Gazete'de yayınlanarak yeni bir uzmanlık Anabilim Dalı ilan edildiği gündür. "ACİL TIP GÜNÜ" hepimize kutlu olsun.Ülkemizde acil tıp uzmanlığının gelişmesinde, ilerlemesinde emeği geçen ve gece-gündüz acil servislerde en iyi acil sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışan herkese teşekkürü bir borç biliriz.

- 07/04/2020

COVID-19 İlişkili Ensefalit Olgusu

COVID-19 ile ilişkilendirilmiş ilk akut hemorajik nekrotizan ensefalit olgusu ABD'den bildirildi. Olguda; havalimanında çalışan, elli yaşlarında bir kadın hastanın 3 günlük öksürük, ateş ve bilinç değişikliği yakınmaları ile acil servise başvurduğu belirtilmiş. İlk laboratuvar tetkiklerinde influenza testi negatif olarak saptanmış ve yapılan hızlı test ile COVID-19 tanısı konmuş. Lomber ponksiyonun travmatik olması nedeni ile kısıtlı fayda sağladığını belirten yazarlar BOS kültüründe bakteri üremesinin olmadığını, HSV 1 ve 2, VZV ve Batı Nil Virüsü testlerinin de negatif olarak geldiğini bildirmişler. Yapılan görüntüleme tetkikleri sonucunda hastaya akut hemorajik nekrotizan ensefalit tanısı konmuş. Hastaya yüksek doz immünglobulin başlandığını bildiren yazarlar klinik sonlanım ile ilgili bilgi vermemiş. Makalenin tam metinine buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı - 28/01/2019

Hastane Öncesi Nalokson’un Uygulama Yolları

Acil servislerin olmazsa olmaz antidotu nalokson hem moleküler özellikleri hem de farmakokinetik etkileri sayesinde farklı yollardan uygulanabilen bir ilaçtır. Bilinen odur ki hem kaza ile hem de istismar amaçlı pek çok opioid türevi ile zehirlenmeleri Acil servislerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Bu zehirlenmelerin farklı kaynaklara göre değişse bile yaklaşık %80’ i kaza ile alma suretiyle gerçekleşiyor. Yine önemli olarak vurgulamak gerek ki ölümlerin yaklaşık %75’ i daha önce madde bağımlısı olmayan kişilerde görülüyor ve hekim tarafından başlanmış opioid türevinin dozunun ayarlanmasının bozulması nedeniyle mortalite artıyor.

P Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Doç.Dr.Tuba Cimilli ÖZTÜRK - 22/11/2018

Konvansiyonel Grafiden Holografik Görüntülemeye

Bilgisayar teknolojisinde inanılmaz hızla yaşanan gelişmelerin tıbbi görüntüleme sistemleri üzerine yansıması da paralel bir şekilde hızlı olmakta. Bugün geldiğimiz noktada holografik görüntüleme teknolojisi bize insan anatomisinin istediğimiz herhangi bir bölgesini eş zamanlı sanal olarak görüp inceleme fırsatı veren bir yöntem olarak kullanıma geçmiş durumda.

D Doç.Dr.Tuba Cimilli ÖZTÜRK