Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği
- 26/01/2020

Crush Sendromu

👉🏻Crush (Ezilme) Sendorumu; bir iskemi-reperfüzyon hasarı durumudur. Hasar gören dokuların büyüklüğü, basıncın altında kalma süresi, hastanın yaşı ve ek hastalıkları, ek yaralanmalar gibi birçok faktör hastanın sağkalımını etkiler.

Prof.Dr. Özgür Karcıoğlu -Uz. Dr. Bilgen İlküplü - 05/09/2019

SON KILAVUZLAR İLE KRİTİK BAKIMDA PNÖMONİ YÖNETİMİ

ÖZET: Gelişmiş ülkelerdeki sepsisin en sık sebebi olan pnömoninin; kritik bakım yönetimi acil serviste erken dönemde etkin bir şekilde başlamalıdır. Erken bir klinik stabilite; 30 günlük mortalitede anlamlı bir düşüş, daha az yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ihtiyacı, hastanede daha kısa süre kalış ile ilişkilidir. Bu amaçla geliştirilen mevcut şiddet skorlama sistemlerinin prognostik performansını arttırmak için ek risk faktörleri ve prognostik biyobelirteçler araştırılmaya başlanmıştır. S.pneumonia; dünya çapında toplum kökenli pnömoninin (TKP) en yaygın nedenidir. Bununla birlikte, son zamanlardaki seriler virüslerin, YBÜ’de ciddi TKP’nin 3. en yaygın nedeni olduğunu, çoğunlukla kış aylarında grip sebebiyle ortaya çıktığını göstermiştir.Hastanın yatışı yapılmadan önce acil serviste yeterli ve erken dönemde antibiyotik tedavisinin başlatılmasının pek çok çalışma ile hayat kurtarıcı olduğu

P Prof.Dr. Özgür Karcıoğlu -Uz. Dr. Bilgen İlküplü
Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu - 15/05/2019

Siyanür Zehirlenmesi

İzmir’de 15.05.2019 tarihinde zehirlenme ile ölen iki olgu nedeniyle yazılmıştır.

P Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu
Prof. Dr. Arzu Denizbaşı - 28/01/2019

Hastane Öncesi Nalokson’un Uygulama Yolları

Acil servislerin olmazsa olmaz antidotu nalokson hem moleküler özellikleri hem de farmakokinetik etkileri sayesinde farklı yollardan uygulanabilen bir ilaçtır. Bilinen odur ki hem kaza ile hem de istismar amaçlı pek çok opioid türevi ile zehirlenmeleri Acil servislerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Bu zehirlenmelerin farklı kaynaklara göre değişse bile yaklaşık %80’ i kaza ile alma suretiyle gerçekleşiyor. Yine önemli olarak vurgulamak gerek ki ölümlerin yaklaşık %75’ i daha önce madde bağımlısı olmayan kişilerde görülüyor ve hekim tarafından başlanmış opioid türevinin dozunun ayarlanmasının bozulması nedeniyle mortalite artıyor.

P Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Doç.Dr.Tuba Cimilli ÖZTÜRK - 22/11/2018

Konvansiyonel Grafiden Holografik Görüntülemeye

Bilgisayar teknolojisinde inanılmaz hızla yaşanan gelişmelerin tıbbi görüntüleme sistemleri üzerine yansıması da paralel bir şekilde hızlı olmakta. Bugün geldiğimiz noktada holografik görüntüleme teknolojisi bize insan anatomisinin istediğimiz herhangi bir bölgesini eş zamanlı sanal olarak görüp inceleme fırsatı veren bir yöntem olarak kullanıma geçmiş durumda.

D Doç.Dr.Tuba Cimilli ÖZTÜRK