Duyurular

Acil Serviste siddet olayları için TATD'den Hukuki Destek

Yazılma zamanı 01/08/2018
TATD


Değerli Meslektaşlarımız

Sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Türkiye Acil Tıp Derneği olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi ve güvenli acil servisler için için Sağlık Bakanlığı, ilgili kurum, kuruluş ve meslek örgütleriyle ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye Acil Tıp Derneği, üyesi olan Acil Tıp Uzmanı ve Acil Tıp Uzmanlık Öğrencileri için acil serviste şiddete maruz kalındığında ücretsiz hukuki destek sağlamaktadır. Acil Serviste şiddete maruz kalan TATD üyesi Acil Tıp Uzmanı ve Acil Tıp Uzmanlık Öğrencileri için avukat ve  avukatlık ücretleri istenildiği takdirde TATD tarafından karşılanacaktır.