Emzirme ve COVID-19

Emzirme ve COVID-19

Yazılma zamanı 30/04/2020


COVID-19 tanısı alan veya şüpheli durumdaki annelerin pandemi sırasında bebeklerine yakın olmaları ve emzirmelerinin güvenli olup olmadığı hakkında birçok soru işareti olması nedeni ile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konu hakkında bir açıklama yapma gereği duydu.

Yapılan açıklamada; virüsün, COVID-19 tanısı almış veya şüpheli durumdaki herhangi bir annenin sütünde tespit edilmediği ve virüsün emzirme yoluyla bulaştığına dair bir kanıtın bulunmadığına vurgu yapılmış.  

DSÖ, emzirmenin faydalarının potansiyel risklerinden daha ağır basması nedeniyle, COVID-19 teyidi veya şüphesi olan tüm annelerin cilt temasına ve emzirmeye devam etmesini öneriyor. Tüm sosyo-ekonomik ortamlarda, emzirmenin sağkalımı artırdığı ve bebeklere yaşam boyu sağlık ve gelişim avantajları sağladığı, aynı zamanda anne sağlığına da olumlu etkileri olduğu belirtilmiş. Cilt temasının ise, özellikle düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda ölüm oranını azaltığı vurgulanmış.

Hastalık riski açısından bakıldığında ise; bebekler ve çocuklarda bulaşın görülebileceği fakat enfeksiyon riskinin düşük olduğu bildirilmiş. Küçük çocuklarda bugüne kadar teyit edilmiş birkaç COVID-19 vakası hafif veya asemptomatik hastalık olarak seyretmiş.

Genel öneriler

  • Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın veya özellikle bebeğe dokunmadan önce alkol bazlı el dezenfektan kullanın;
  • Bebekle herhangi bir temas sırasında, besleme dahil olmak üzere, tıbbi maske takın;
  • Bir kağıt mendile hapşırın veya öksürün. Sonra kağıt mendili hemen atın ve ellerinizi tekrar yıkayın;
  • Annelerin dokunduğu yüzeyleri rutin olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

Kaynak: 

  1. https://www.who.int/news-room/detail/28-04-2020-new-faqs-address-healthcare-workers-questions-on-breastfeeding-and-covid-19 (Alınma tarihi: 30.04.2020)
  2. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding (Alınma tarihi: 30.04.2020)