COVID-19: Gebe Hasta Risk Değerlendirmesi

COVID-19: Gebe Hasta Risk Değerlendirmesi

Yazılma zamanı 20/04/2020


COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen hamile bir hastanın ilk değerlendirmesinde, obstetik acil  durum saptanması veya doğum eyleminin başlandığının tespit edilmesi halinde, ilk olarak genel önerilere uygun olarak önlemler alınmalıdır. Hasta izolasyon odasına aktarılmalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Enfeksiyon kontrol önlemleri alındıktan sonra, obstetrik acil durum öncelikli olarak ele değerlendirilmelidir. COVID-19 testi için acil obstetrik yönetim geciktirilmemelidir.Kaynak: Coronavirus(COVID-19) Infectionin Pregnancy. Information for health care professionals - RoyalCollage of Obstetricians & Gynaecologists. Version8: Published Friday 17 April 2020