COVID-19: Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlar

COVID-19: Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlar

Yazılma zamanı 15/04/2020


 

COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel Ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlara

Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/

İşlem Tipi

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

 

Hasta Odası

 

Sağlık Personeli

 

Hastaya direk bakım verme

Tıbbi (Cerrahi) maske

Önlük Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

 

 

 Damlacık çekirdeği: aerosol           oluşturan işlemlerb

N95/FFP2 maske Önlük

Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

 

 

Temizlik personeli

 

Hasta odasına girerken

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu (eğer organik materyal veya kimyasal sıçrama riski varsa)

 

 

Refakatçilerc

 

Hasta odasına girerken

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu (eğer 1m’den fazla yaklaşılacaksa)

Hasta geçişinin olduğu tüm diğer alanlar (klinikler, koridorlar gibi)

Sağlık personeli dahil tüm personel

Hastayla temas sağlamayacak tüm aktiviteler

Tıbbi maske

 

Triyaj

 

Sağlık personeli

 

Hastayla doğrudan temas içermeyen ön değerlendirmed

En az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Tıbbi maske Gözlük/Yüz koruyucu

 

 

 

En az 1 metre mesafeyi

Solunum yolu semptomları olan/olmayan hastalar

Her durumda

sağlayacak şekilde hareket etmeli. Hasta

tolere edebiliyorsa tıbbi

 

 

maske takması sağlanmalı

 

 

 

 

 

Güvenlik/sekreter vb. idari personel

 

Her durumda

En az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı

 

 

Tıbbi maske

Laboratuvar

 Laboratuvar teknisyeni

 Solunum örnekleri           açalışılırken

N95/FFP2 maske Önlük

Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

 

Ofis alanları

Sağlık personeli dahil tüm personel

Hastalarla temas gerektirmeyen tüm idari görevler

Sosyal mesafenin korunması Korunamadığı durumda Tıbbi maske

 

a Aerosol içiren işlemler: aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, endoskopi, solunum yolu numunesi alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler

b Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı, KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

c Ziyaretçiye izin verilmez. Refakatçi bulunmasının zorunlu olduğu hallerde, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

dBu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

 


COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel Ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlara

Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/

İşlem Tipi

AYAKTAN TEDAVİ KURUMLARI

 

Poliklinik

 

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları olan hastanın muayenesi sırasında

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

 

 

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları olmayan hastaların muayenesi sırasında

Standart önlemler ve tıbbi maske, risk değerlendirmesine göre

diğer KKE

 

Solunum yolu semptomları olan/olmayan hastalar

 Her durumda

Hasta tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanmalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Temizlik personeli

 

 

Solunum yolu semptomları olan hastaların değerlendirildiği odaların temizliğinde

Tıbbi maske Önlük

İş eldiveni

Gözlük/Yüz koruyucu (eğer organik materyal veya kimyasal sıçrama riski varsa)

Bot ya da kapalı iş ayakkabısı

 

 

 Bekleme alanı

 

 

Solunum yolu semptomları olan hastalar

 

 

Her durumda

Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır. Hasta en kısa zamanda izolasyon odasına veya diğer kişilerden ayrı bir alana alınmalıdır. Eğer bu mümkün değilse diğer hastalarla arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekletilmelidir.

 

Solunum yolu semptomları olmayan hastalar

Her durumda

Tıbbi maske

İdari Ofisler

 

Sağlık personeli dahil tüm personel

İdari görevler

Sosyal mesafenin korunması

Korunamadığı durumda Tıbbi maske

 

 

Triyaj

 

 

Sağlık personeli

 

Hastayla doğrudan temas içermeyen ön değerlendirme

En az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

 

Tıbbi maske Gözlük/Yüz koruyucu

 

 

Solunum yolu semptomları olan/olmayan hastalar

 

Her durumda

Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır. Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır.

 

 

 

 

a Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı, KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

 c Bu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

 


 

COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel Ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlara

Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/

İşlem Tipi

HASTANIN TAŞINMASI SIRASINDA

 Geçici izolasyon alanları

(Hastanın servise alınmadan önce beklediği alan)

 

Personel

İzolasyon alanına giren ancak direkt yardımda bulunmayan

1 metre mesafe koruma Tıbbi maske

Eldiven

Gözlük/yüz koruyucu

 

 

Personel, sağlık personeli

Hastanın sağlık merkezine transportuna yardımcı olanlar

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/yüz koruyucu

 

 

 

Temizlik personeli

 

 

İzolasyon alan temizliği

Tıbbi maske Önlük

Temizlik eldiveni Gözlük/yüz koruyucu (organik sıvıların sıçrama ihtimali olduğu durumlarda) Çizme veya kapalı ayakkabı

 

Ambulans ya da transport araçları

 

Sağlık personeli

Şüpheli COVID-19 hastalarını sağlık kuruluşuna naklederken

Tıbbi maske (aerosol oluşturan işlem sırasında N95 maske)

Önlük Eldiven

Gözlük/yüz koruyucu

 

 

 

Araç Şoförü

Sadece COVID-19 hastalığı olduğundan şüphelenilen hastanın nakil aracını sürüyor ve sürücü bölmesi COVID-19 hastasından ayrı bir bölüm ise

 

En az 1 metre mesafe sağlanmalıdır.

 

Tıbbi maske

 

 

COVID-19 hastalığı olduğundan şüphelenilen hastayı araca bindirme ve araçtan indirme esnasında yardımda bulunduğunda

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/yüz koruyucu

 

 

COVID-19 olduğundan şüphelenilen hasta ile doğrudan temas yok, ancak sürücü ve hasta bölmeleri arasında ayrım olmadığında

 

Tıbbi maske

 

COVID-19 hastalığı olduğundan şüphelenilen hasta

Sağlık kuruluşuna naklederken

 

Tolere ederse Tıbbi maske

 

 

 

 

Temizlik personeli

 

COVID-19 hastalığı olduğundan şüphelenilen hastaların sağlık kuruluşuna taşınmasından sonra ve bunlar arasında temizlik

Tıbbi maske Önlük

Temizlik eldiveni Gözlük/yüz koruyucu (organik maddelerden veya kimyasallardan sıçrama riski varsa)

Botlar veya kapalı iş ayakkabıları

a Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı, KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

c Bu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

 

 


Kaynak: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf (Alınma Tarihi: 15.04.2020)