COVID-19:Sağlık Çalışanı Olmayan Temaslı Takibi (12.04.2020)

COVID-19:Sağlık Çalışanı Olmayan Temaslı Takibi (12.04.2020)

Yazılma zamanı 13/04/2020


COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi: Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takbi (12.04.2020)

Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateşve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır. Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğütarafından organize edilir ve yürütülür. 

Temaslı Sağlık çalışanı; “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi”algoritmasına göre takip edilir. 

Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenler 

Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde; 

 1. Bu kişi ile temas etmişkişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır. 

 2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse; 
  1. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz. 
  2. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateşve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 
 3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. 
 4. Test sonucu pozitif gelirse; 
  1. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateşve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlüve yazılıolarak bilgilendirilir, onamlarıalınır. Gerekli görülen durumlarda aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir. 
  2. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateşve solunum semptomlarıaçısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 
  3. Temaslıveya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateşve/veya solunum semptomları(öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurmasısağlanır. Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olasıvaka algoritmasına göre yönetilir. 

Yakın Temaslı

 • Kesin veya olasıbir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanlarıile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyaretinde bulunma gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla okul öncesinde ve okul çocuklarında aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler 

 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar 

 • COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler 

 • COVID-19 hastasının salgıları(tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas eden kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla aynıevde yaşayanlar 

 • COVID-19 hastasıyla aynıofiste çalışanlar

Temaslı 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuşkişiler.

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler. 

Uçak Temaslısı 

 • COVID-19 kesin veya olası tanısı konan vakalar ile aynı uçakta seyahat etmiş olan yolculardan iki ön, iki arka, iki yan koltuktaki yolcular temastan iki hafta sonrasına kadar takip edilmelidir. 

Temaslı kişilerin takibi, temaslı takibine uygun olarak yapılmalıdır.