Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibı̇

Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibı̇

Yazılma zamanı 13/04/2020


 

Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır. Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür. 

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif hastanın semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslılarıdeğerlendirmeye alınır. Virüsün kuluçka döneminde ve semptom başlangıcından önceki dönemde atılım dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için yeterli değildir. Ancak uluslararası otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde süre 48 saat olarak belirlenmiştir. 

Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenler 

Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde; 

 1. Bu kişi ile temas etmişkişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır. 

 2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse; 
  1. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz. 
  2. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateşve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 
 3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. 
 4. Test sonucu pozitif gelirse; 
  1. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlüve yazılıolarak bilgilendirilir, onamlarıalınır. Gerekli görülen durumlarda aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir. 
  2. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateşve solunum semptomlarıaçısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. 
  3. Temaslıveya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateşve/veya solunum semptomları(öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurmasısağlanır. Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olasıvaka algoritmasına göre yönetilir. 

Yakın Temaslı

 • Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler 
 • COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler

 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar 

 • COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler 

 • COVID-19 hastasının salgıları(tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas eden kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler 

 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar 

 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar

Temaslı 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler.

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler. 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler. 

Kaynak: COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) - T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON - Alınma Tarihi 10.06.2020