COVID-19: Numune Alımı, Saklanması ve Nakli (12.04.2020)

COVID-19: Numune Alımı, Saklanması ve Nakli (12.04.2020)

Yazılma zamanı 13/04/2020


Sağlık Bakanlığı COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi : Numune Alımı, Saklanması ve Nakli (12.04.2020)

Numune Alınması

Alt solunum yollarından alınacak örnekler için trakeal aspirat veya bronkoskopik örnekler tercih edilmelidir. Alt solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt solunum yolu semptomları olmayan vakalardan nazofaringeal yıkama örneği ya da nazal ve/veya orofaringeal sürüntü birlikte gönderilmelidir. İdeal olarak önce orofaringeal sürüntü alınmalı sonrasında aynı swab kullanılarak nazal örnek alınması ve aynıtaşıma besiyerine konulması önerilir. Aynı hastadan alınan orofaringeal ve nazal sürüntü örneği ayrı besi yerlerinde gönderilmemelidir.

Olası veya kesin COVID-19 vakalarından solunum yolu numuneleri görevlendirilen sağlık personeli tarafından alınmalıdır. Bu konuda görevlendirilen sağlık personeline öncelikle, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolu konusunda deneyimli (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı veya Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri gibi) kişiler tarafından; enfeksiyon kontrol önlemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımıve uygun numune alımı konularında eğitim verilmeli ve sonrasında görevlendirilmelidir. 

Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden alınan ilk numunenin üst solunum yolu numunesi olmasıve test sonucunun negatif olması; COVID-19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz. 

Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik prosedürleri

 • Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, numune alma işlemi aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli ve kişiler buna yönelik kişisel koruyucu ekipmanları (en az N95/ FFP2 maske, gözlük veya yüz koruyucu) kullanmalıdır.
 • Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan korunma ve kontrol prosedürlerine uyarak, numuneleri üçlü taşıma sistemi ile soğuk zincir kurallarına uygun olarak göndermelidirler.
 • Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir şekilde doldurulduğundan ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır.
 • Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.
 • Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi verilmelidir.
 • Numuneye ait atıklar, tıbbi atık yönetmeliği gereklilikleri uygulanır

Kayıt edilmesi gereken bilgiler  

 • Hasta bilgileri – isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, iletişim bilgileri, barkod numarası vb. ayrıca ziyaret ettiği riskli bölgenin adı ve gerekli diğer bilgiler (örn: hastane numarası, hastane adı, adresi, doktorun adı iletişim bilgileri)  
 • Numunenin alındığı tarih ve saat  
 • Numunenin alındığı anatomik bölge ve lokasyon  
 • İstenen testler  
 • Klinik semptomlar ve ilgili hasta bilgileri (epidemiyolojik bilgiler, risk faktörleri, aşılama durumu ve antimikrobiyal tedaviler)