COVID-19: Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (12.04.2020)

COVID-19: Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (12.04.2020)

Yazılma zamanı 28/03/2020


Sağlık Bakanlığı Güncel COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (12.04.2020)

Mevcut kanıtlar, COVID-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya hasta bakımını yapanlardır. Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu enfeksiyon açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması en önemli önceliklerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde, COVID-19 hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.Triyaj deskinde kısa konuşmalar, hasta odasına hastayla temas etmeden kısa süreli girişler,taburcu olan hastanın odasına girişler riskligörülmemektedir.

 • Hastaya yürüme sırasında eşlikeden, hasta ve çıkartıları ile temas etmeyen ve hasta odasına girmeyen sağlık çalışanı riskli kabul edilmez.
 • Hastayla direkt temas etmeyen, hastaya aktif bakım verilen odalara girmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan sağlık çalışanlarında temas riski sözkonusu değildir.

COVID-19 hastası ile yoğun temas; aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen temasları kapsar:

 • Solunumyoluörneğialınması
 • Entübasyon
 • Solunum sekresyonlarınınaspirasyonu
 • Non-invazifventilasyon
 • Yüksek akımlı oksijentedavisi
 • Kardiyopulmonerresüsitasyon
 • Nebülizerkullanımı
 • Endoskopik işlemler
 • Bronkoskopi
 • Videolaringoskopi
 • Diş hekimliğiuygulamaları
 • Ağız-boğaz-burunmuayenesi
 • Oftalmolojikmuayeneler
 • Santral katetertakılması