Bildiri Gönderimi

 

TAM METİN BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Sözlü ve poster bildiri tam metinleri, bildiri sistemi kullanılarak https://tatkon2019.org web sitesi üzerinden online olarak, TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri tam metinleri kabul edilmeyecek olup, sistem üzerinden gönderilen bildirilerin kabulü halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Uyarı:

 • 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ne gönderilen sözlü ve poster bildiriler, 600 kelimelik tam metin şeklinde gönderilecektir.
 • Poster bildirisi kabul edilen yazarlar, kongreye ayrıca basılı poster getirilmeyecektir.
 • Kabul edilen tüm bildiriler bildiri kitabına tam metin halinde basılacak olup, ilk 10’a giren bildiriler, yazarların onayı ile bir sonraki Anatolian Journal of Emergency Medicine dergisinde ek sayı (supplement) olarak basılacaktır."

Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 9 Eylül 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Yazım Kuralları

Tam Metinler online bildiri sistemi ile toplanacaktır.

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Tam metin başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Tam metin içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Tam metinde çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Tam metnin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve tablolar hariç olmak üzere 600 kelimeyi geçmemelidir.
 • En fazla 2 figür ve 1 tablo eklenebilir.
 • Anahtar kelime asgari 3, azami 5’tir.
 • Tam metin poster olarak gönderilen ve kabul edilen bildiriler, başka herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın elektronik poster ekranlarında gösterilecektir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri tam metinleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 7 Ekim 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Kongre Bilimsel Değerlendirme Kurulu, gönderilen tam metin bildirileri poster veya sözlü sunum olarak değerlendirme hakkını saklı tutar