Algoritmalar

EKG İPUÇLARI

Yazılma zamanı 24/07/2018
Prof. Dr. Ersin Aksay

EKG İPUÇLARI

LBBB: QRS > 0.12 sn + D1, aVL, V5-6'da dominant R dalgası + D1, aVL, V5-6'da Q dalgasının olmaması + V1-3'de R dalga kaybı veya QS paterni + Diskordan ST-T değişiklikleri (QRS 0.10-0.12 sn: inkomplet LBBB)

RBBB: QRS > 0.12 sn + V1-2'de dominant çentikli R dalgası + V5-6'da geniş S dalgası (>1 küçük kare) + V1-2'de T negatifliği (QRS süresi 0.10-0.12 sn ve V5-6'daki S dalga genişliği < 1 küçük kare ise inkomplet RBBB)

STEAMI'de EKG kriterleri: V2-3'de >2 mm STE (erkek) / V2-3'de >1.5 mm STE (kadın) / Diğer ardışık derivasyonların en az 2'sinde >1 mm STE / yeni veya yeni olduğu düşünülen LBBB. Değişiklikler >20 dk boyunca devam etmeli

LBBB'de Scarbossa kriterleri: QRS kompleksleri ile aynı yönde 1 mm STE / V1-3'de ST çökmesi > 1 mm / ST / QRS < - 0.25

Senkopta yüksek riskli EKG: Kısa PR ve Δ dalgası (WPW sendromu) / Epsilon dalgası (Aritmojenik RV displasizi) / Uzun QT (>0.50 sn üzerinde VF riski artar) / Kısa QT (<0.35 sn) / Brugada paterni (RBBB + V1-2'de coved tipte ST yükselmesi ve T dalga negatifliği) / LVH kriterleri (Yapısal kalp hastalığı düşündürür) / V5-6'da Q dalgası (HKM düşündürür) / Açıklanamayan sinüzal taşikardi

Sol ventriküler hipertrofisi: Voltaj kriterleri: V1'de S + V6'da R > 35 mm / aVL'de R > 11 mm / DI'de R + DIII'de S > 25 mm (herhangi birisi yeterli). Bunların dışında: V5-6'da R dalga aktivasyon süresi 0.5 sn / DI, aVL, V5-6'da ST çökmesi + T (-)'liği (Strain paterni) / Sol atriyal genişleme (P mitrale)

Sol aks sapması: DI'de dominant R, DII/III'de dominant S dalgası / DI + aVF vektör birleşimi > -30° olması

Sağ ventriküler hipertrofisi: V1'de dominant R dalgası (R /S>1) / V5-6'da dominant S dalgası (R /S <1)

QRS > 0.12 sn

Sağ aks sapması: DI'de dominant S, DII/III'de dominant R dalgası (DI + aVF vektör bileşimi > +110° olması)

Sol atriyal dilatasyon: DII'de P dalga süresi 0.12 sn / V1'de P dalgasında terminal negatiflik (>1 mm)

Sağ atriyal dilatasyon: DII'de P dalga amplitüdü > 2.5 mm

V1'de R>S olan durumlar: Posterior AMI / WPW / Sağ ventrikül hipertrofisi / RBBB

Hipertrofik KMP: Sol atriyal hipertrofi / V5-6 ST çökmesi + T negatifliği / V5-6'da Q dalgası (derin ve dar) / Kısa PR olabilir / V5-6'da yüksek amplütüdlü R dalgası

Hiperpotasemi: (sırasıyla): T sivriliği / PR süresinde uzama / P dalgasının kaybı / QRS genişlemesi / VT benzeri görünüm / Sine wave. Hiperpotasemide erken evrelerde her türlü bradikardi görülebilir (nodal ritim / AV blok gibi)

Hipopotasemi: U dalgası / QT süresinde uzama / PR uzaması / T dalga düzleşmesi / ST depresyonu / VT & VF (K seviyesi < 2.5 mEq/dl'nin altında ventriküler aritmi riski artar)

Hiperkalsemi: Kısa QT, ST segment yükselmesi

Nodal ritim: Dar QRS kompleksli, RR aralıkları düzenli, hızı 40-60/dk arasında bradikardik ritim. QRS'lerin başında p dalgası olmamalı (QRS'in sonunda veya ST segmenti içinde retograd p dalgası görülebilir)

İdiyoventriklüer ritim: Geniş QRS kompleksli, RR aralıkları düzenli, hızı 20-40/dk arasında bradikardik ritim. QRS'lerin başında p dalgası olmamalı (QRS'in sonunda veya ST segmenti içinde retograd p dalgası görülebilir)

Akselere idiyoventriklüer ritim: Geniş QRS kompleksli, hızı 40-110/dk, RR aralıkları düzenli, ritim. QRS'lerin başında p dalgası olmamalı (QRS'in sonunda veya ST segmenti içinde retograd p dalgası görülebilir). Genellikle STEMI hastalarında görülen reperfüzyon ritmidir. Hız 110/dk üzerinde olursa VT olarak isimlendirilir.

Geniş QRS kompleksli düzenli ritim: (1) VT, (2) Antidromik AVRT, (3) AVNRT + LBBB / RBBB

Geniş QRS kompleksli düzenli ritimde VT düşündüren bulgular: AV disosiasyon / R dalga aktivasyon süresi >0.10 sn / Aşırı aks deviasyonu ("kuzeybatı aksı") - aVR'de pozitif QRS & DI + aVF'de negatif QRS / Pozitif veya negatif konkordans / Josephson's sign (S dalgasında çentiklenme) / Füzyon & Capture atımları / QRS süresinin >0.16 sn olması

Geniş QRS kompleksli düzensiz ritim: Genellikle AF + LBBB / RBBB'dir. Ventrikül hızı 250-300 civarında ise WPW + A. Fibrilasyon düşünülmelidir.

Kaynaklar:

  1. https://lifeinthefastlane.com/. Erişim tarihi 10.11.2017
  2. http://hqmeded-ecg.blogspot.com.tr/. Erişim tarihi 10.11.2017
  3. ECGs for the Emergency Physician 2. W. Brady, A. Mattu. Blackwell publishing. 2008. pp:1-224