Algoritmalar

MEKANİK VENTİLASYONDA ANİ KÖTÜLEŞME

Yazılma zamanı 24/07/2018
Başak Bayram

MEKANİK VENTİLASYONDA ANİ KÖTÜLEŞME

Mekanik ventilatörde izlenen hastalarda beklenmedik, ani gelişen desaturasyon ve hipotansiyon durumu.

En sık nedenler (DOPES)

 • Displacement of tube (Tüpün yerinden çıkması)
 • Obstruction of tube (Tüp tıkanıklığı)
 • Pneumothorax (Pnömotoraks)
 • Equipment failure (Ekipman arızası/bağlantılarda sorunlar)
 • Stacked Breaths (Yığılmış soluklar)

Hastayı değerlendir

 • Hastanın acil resüsitasyon ihtiyacı var mı? Nabız kontrolü yapın
 • Akciğer oskültasyonu ile eşit havalanma var mı?
 • Vital bulguları değerlendir: Kan basıncı, oksijen satürasyonu, end-tidal CO2, disritmiler
 • Mekanik ventilatör alarm veriyor mu? Alarmı susturmadan önce ne gösterdiğini anlayın!

Yönetim algoritması

1. Bağlantıyı kes; Hastayı ventilatörden ayırın, balon maske ile solutun. Eğer bulgular düzelmiyorsa/solutamıyorsanız sorun mekanik ventilatör veya bağlantı noktalarındadır. Balon maske solunumunda direnç hissediliyorsa endotrakeal tüp tıkanıklığı veya otoPEEP düşünün. Entubasyon tüpünün tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Entubasyon tüpü tıkalı ise tüpü çekerek tekrar entübe edin. (Bougie ile tekrar entübe edebilirsiniz). Tüm derinliğini kontrol edin, sağ ana bronşa ilerlemiş olabilir.

2. Hastayı kontrol edin; Balon maske ile solutmaya rağmen genel durumda düzelme yoksa hasta ile ilgili sorunları düşünün:

 • Basınçlı pnömotoraks gelişmiş olabilir: Yatakbaşı USG ile / yerinde Ac grafisi ile kontrol edin, varsa hızla tüp torakostomi uygulayın.
 • - Hemodinamiyi bozan disritmi veya masif pulmoner emboliyi düşünün. Yeni gelişen anstabil disritmlerde (Geniş kompleks düzenli taşikardi gibi) elektriksel kardiyoversiyon uygulayın. Hastaya USG ile RUSH protokolü uygulayın.

Mekanik Ventilatörde Kötüleşme Öncesi Uyarılar

1. Hava tuzaklanmasını (Oto-PEEP) sapta: Akım-zaman / volüm-zaman eğrisini değerlendir: Bir önceki ekspirasyon sonunda akım 0 noktasına dönmeden, sonraki soluk başlıyorsa hava tuzaklanmasına bağlı dinamik hiperinflasyon (otoPEEP) söz konusudur. Tidal volümü 6-7 mL/kg’a düşür veya frekansı azalt. İnspiratuar akış hızını (Peak Flow) artırabilirsin.

2. Peak ve Plato basınçlarını takip et:

 • Pik basınç yüksek, plato basıncı normal: Tüpte blokaj ya da bronkospazm var. Hastanın tüpü ısırıp ısırmadığını, mukus tıkaç varlığını değerlendir. Bronkospazm varsa bronkodilatör vermeyi düşün.
 • Pik basınç yüksek, plato basıncı yüksek; Tüp sağ ana bronşa ilerlemiş olabilir kontrol et. Hastada pnömotoraks veya pulmoner ödem gelişmiş olabilir. USG ile değerlendir: Plevral kayma yok; M mod değerlendirmesinde barkod bulgusu varsa pnömotoraks düşün. B çizgileri artmış, roket bulgusu ve IVC kollapsı azalmış ise pulmoner ödem düşün. Saptadığın soruna yönelik tedavi başla.
 • Yüksek havayolu basıncı alarmı; Tidal volümü kontrol et? İnspirasyon zamanı çok kısa olabilir. Hastanın sedasyon durumunu değerlendir,
  • Tekrar sedasyon vermeden önce entübasyon tüpünün tıkalı olmadığına emin olmalısın!
  • Ventilatör bağlantıları ve tüpü kontrol et
  • Ventilatör hattında kıvrılma veya su birikimi var mı?
  • Entübasyon tüpünde kıvrılma ve tıkanıklığı kontrol et