Afet Çalışma Grubu

Afet Çalışma Grubu

Yazılma zamanı 27/10/2018
Afet Çalışma Grubu


AMAÇ ve HEDEFLER
Herhangi bir afet öncesinde, esnasında ve sonrasında TATD' nin görevlerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu amaçla projeler üretilmesi için kurulan organdır. Afetin her türü ile ilgili ve her boyutta ( komisyon - TATD - toplum sırası ile) eğitim vermek, afet öncesi olası afet senaryolarına göre ayrıntılı belirlenmiş programların verilmesi, afet ile ilgili her türlü kurumun benzer hazırlıklarının incelenmesi ve bu konuda projeler geliştirilerek kamuoyu oluşturulması, afet bilinci eğitimlerine özellikle medikal konularda bilgi aktarımına öncelik vererek sürdürmek.

GÖREVLER
Üyelerini ve halkı afet, afet hekimliği ve afet organizasyonu konularında bilimsel olarak eğitmek.  Afet öncesi hazırlık döneminde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bildiklerini ve öğrendiklerini ilgili kuruluşlar ile paylaşmak, işbirliği yapmak. Afetlerde ilkyardım konusunda halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitim broşürleri hazırlamak. Türkiye'deki resmi ve özel hastanelerin “Hastane Afet Planlarını” yapmaları,  yazılı bir plan hazırlamaları ve yılda en az bir kere tatbikat yapmaları konusunda teşvik etmek. Afet Organizasyonu konusunda ilgili kuruluşlara bilimsel destek sağlamak. Sağlık kurumlarını planları ve hazırlıkları yönünden belirli aralıklarla bilgilendirmek. Tüm kuruluşların, halkın ve sağlık personelinin Afet organizasyonu konusu üzerindeki bilgisini arttırmak ve günlük gelişmelere ayak uydurabilmesi için; Yılda bir kez Uluslararası toplantı düzenlemek, dernek Yönetim Kurulunda görevli ve meraklı arkadaşların yurt dışı kongrelere katılımını sağlamak, teşvik etmek, destek olmak, afet ile ilgili yurt dışı kuruluşlar ile bilimsel ilişki (derneklere üye olmak vs.) kurmak, dernek bünyesinde AFET ile ilgili bir kütüphane kurmak, aylık dergilere abone olmak, ders kitapları temin etmek, TATD web sayfasında afet ile ilgili bölüm hazırlamak ve konuyla ilgili çeşitli linkler yaratmak,  Türk Afet Tıbbı literatürüne kaynak olabilecek nitelikte, makale, derleme ve kitaplar oluşturmak.

 

 1. Doç. Dr. Recep Dursun (Başkan)
 2. Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
 3. Prof. Dr. Murat Ersel
 4. Prof. Dr. Murat Orak
 5. Prof. Dr. Serkan Yılmaz
 6. Doç. Dr. Mahmut Taş
 7. Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
 8. Doç. Dr. M. Ali Karaca
 9. Dr. Öğrt. Üyesi Feridun Çelikmen
 10. Uzm. Dr. Mustafa Yazıcığlu
 11. Uzm. Dr. Sıla Şadıllıoğlu
 12. Uzm. Dr. Aziz Vatan
 13. Uzm. Dr. Onur Karakayalı
 14. Uzm. Dr. Yenal Karakoç
 15. Uzm. Dr. Salih Ekinci
 16. Uzm. Dr. Erkan Günay