Yunus Emre Ayhan - 29/09/2020

METOPROLOL İnfüzyonu

Metoprolol 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul, damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. Parenteral uygulaması, kan basıncı ve EKG ölçümlerinin yapılabileceği ve resüsitasyon için gerekli işlemlerin yapılabileceği yerlerde, uygun personelin denetiminde yapılmalıdır​1​.Uygun solü

  Yunus Emre Ayhan
Yusuf Ali Altuncı - 28/09/2020

COVID-19 ve Tükenmişlik Sendromu

Herkese merhaba, öncelikle yoğun çalışma hayatınızdan vakit ayırıp bu yazıyı okumak istediğiniz için teşekkür ederim. Yazıda, COVID-19 döneminde tükenmişlik ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar​1,2​, derlemeler​3–6​ ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin “Tükenmişlikten Korunma Rehberi​7​” kaynak olarak k

  Yusuf Ali Altuncı
Arif Alper Çevik - 26/09/2020

GIS Kanama

Sohbette karın ağrısı olan hastalarda genel yaklaşım, acil ve kritik öneme sahip tanı ve tedavi adımları, yatak başı testler, yatış ve taburculuk kararı, sevk ederken nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi bir çok temel noktada güzel ve yararlı bilgilere yer verildi. Ek olarak Apandisit, viscus perfor

  Arif Alper Çevik
İbrahim Sarbay - 25/09/2020

Alkalemi

  İbrahim Sarbay
İbrahim Sarbay - 25/09/2020

Asidemi

  İbrahim Sarbay
İbrahim Sarbay - 25/09/2020

ACLS Algoritmaları

Kardiyak ArrestBradikardiTaşikardi

  İbrahim Sarbay