keyboard_arrow_left
Güncel
keyboard_arrow_right
Gülşah Çıkrıkçı Işık - 24/06/2019

Direkt Oral Antikoagulanlar (DOAK)’ın Geri Döndürülmesi: Kılavuz Özeti

Yarım asırdan fazla süredir kullandığımız Warfarin (Coumadin®)’in kanama riskinin yüksek oluşu ve takip zorluğu nedeniyle, bilim insanları aynı işi daha az riskle yapabilecek ve takip gerektirmeyecek yeni moleküllerin arayışına girmiş ve 2010 yılında tıp dünyasına giriş yapan DOAKların popülaritesi

  Gülşah Çıkrıkçı Işık
Halit Aytar - 20/06/2019

Propofol ile Prosedürel Sedasyon Uygulama Rehberi

Klinik pratiğimizin ve kullandığımız ajanlar ile ilgili yayınların artması ile daha güvenli bir şekilde rutin uygulamalarımız arasında yer almaya başlayan prosedürel sedasyonda propofolün kullanımı ile ilgili bir klinik uygulama rehberinin 2018 güncellemesi yayınlandı ​1​.Metnin orijinaline buradan

  Halit Aytar
Gökhan Aksel - 19/06/2019

Acil konuşalım 4: Kontrast nefropatisi

Kontrast nefropatisi (kontrast ilişkili akut böbrek hasarı) mit mi? Gerçek mi? Ne yapmalı? Bu videomuzda çok zor olan bu konuyu tartışmayı amaçladık. Video biraz uzun olduğu için aşağıda bir özetle videodan çıkarılacak görece net ve daha tartışmalı sonuçları paylaşmayı amaçladık.ÖzetYeşil Liste: Mev

  Gökhan Aksel
Su İzel Sesigür - 13/06/2019

Rabdomiyoliz

Merhaba, Bu yazımızda hepimizin nöbetlerde aslında sıkça karşılaştığı ama ön tanı listemizde hak ettiği sırada olmadığını düşündüğüm bir tanıdan, rabdomiyolizden bahsedeceğiz.Nonspesifik şikayetlerle başvuran hastada izole CK-MB / AST / LDH / kreatinin / potasyum yüksekliği birden her şeyi karıştıra

  Su İzel Sesigür
Mehmet Birkan Korgan - 12/06/2019

Siyanür Zehirlenmeleri Yaklaşımı

Maruz kaldıktan sonra dakikalar içinde ölüme sebep olabilen siyanür, antik çağlardan günümüze kadar cinayet, suikast ve intihar aracı olarak kullanılmıştır​1–8​.Kaynama derecesi 26 C° olan siyanür çok uçucu bir maddedir. Gaz hali renksiz ve acı badem benzeri kokusu vardır. Gaz hali gibi sıvı hali de

  Mehmet Birkan Korgan
Başak Bayram - 10/06/2019

Bazı Fizik Muayene Mitleri ve Gerçekler

1940’larda Harvard Tıp Fakültesi dekanı olan Charles Sidney Burwell öğrencilerine seslenirken ‘Size öğreteceklerimizin yarısı yanlış, yarısı doğru. Bizim sorunumuz, hangi yarının hangisi olduğunu bilmiyoruz.’ der.Tıp sürekli gelişen bir bilim dalı (tıp biliminin gelişimi düşünüldüğünde sadece sanat

  Başak Bayram
N. Özgür Doğan - 08/06/2019

Açık Erişimli Dergiler ve Sahte/Yağmacı Dergicilik: Nedir, Ne Değildir?

Akademik dünyada açık erişimli dergiler ve yağmacı & sahte dergicilik kavramı uzun zamandan beri önemli tartışma başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Ülkemizde geçmişte akademik yükselmenin temel kriterlerinden birini temsil eden “SCI-Expanded dergide yayın yapma” gerçeği nedeniyle, SCI-E yayın sa

  N. Özgür Doğan
Erkman Sanrı - 07/06/2019

RSI’de hangisi önce? Sedatifler vs NMBA’lar

Acil servislerde çok sık yaptığımız kritik uygulamaların başında acil entübasyonlar gelmekte. Acil entübasyonda en sık kullanılan yöntem; hızlı ardışık entübasyondur (RSI). RSI acil servisteki entübasyonların %85’inde, yoğun bakımdaki acil entübasyonların ise %75’inde kullanılmakta​1–3​. Bildiğiniz

  Erkman Sanrı
Öner Bozan - 05/06/2019

Spontan İntraserebral Kanamada Son Gelişmeler

1İntraserebral kanama (İSK), tüm inmelerin yaklaşık %10 ila %20’sini oluşturur ve iskemik inmelerden daha yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. İSK için reçeteli ilaçlar dahil birçok değiştirilebilir risk faktörü tanımlanmıştır. Kranial bilgisayarlı tomografi (BT), akut İSK tanısı için terc

  Öner Bozan
İbrahim Sarbay - 29/05/2019

Sci-Hub: Kahraman mı? Hırsız mı?

BİLİM PEŞİNDE…Serin bir mayıs akşamında; iki acil tıp hekimi, yalnızca dizüstü bilgisayarın aydınlatmaya çabaladığı loş bir odada “bilim yapmak” için başbaşa vermiş oturuyorlar. Bir hayli zaman dizüstü (laptop) olarak adlandırılan, sonrasında birkaç fırsatçı tüketicinin açtığı davalardan ağzı yanan

  İbrahim Sarbay
Yusuf Ali Altuncı - 28/05/2019

Geç Dönem İnmede, Trombolitik Tedavi

İskemik inme için mevcut kılavuz, intravenöz trombolitik tedavinin, inmenin başlamasından sonraki 4.5 saat içinde başlatılmasını önermektedir. Bu rehberler temel olarak, hasta seçimi için kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılmış çalışmaların meta-analizine dayanmaktadır. BT perfüzyon ve p

  Yusuf Ali Altuncı
Haldun Akoğlu - 27/05/2019

Poster bildirisi nasıl hazırlanır?

Poster, duvara monte edilecek büyüklükte bir boyda basılmış şekilde çalışmanızın kısa başlığı, enteresan araştırma sorusu, yenilikçi deneysel metodu, etkileyici sonuçları gösteren şık grafikleri, zihin açıcı tartışma noktaları bulunan, sizden önce yapılmış benzer kaynakların listelendiği, ve size ya

  Haldun Akoğlu
Barış Murat Ayvacı - 24/05/2019

Entübasyonda End Tidal Oksijen Kullanımı

Merhabalar ,Kritik hasta yönetimi sırasında entübasyon ister hızlı ardışık entübasyon, ister ilaç aracılı entübasyon olarak adlandırın acil servislerimizde havayolu yönetim aracı olarak en çok tercih edilen metod olarak karşımıza çıkmakta.Asistanlığımızın ilk yıllarından hatta ilk anlarından itibar

  Barış Murat Ayvacı
Gökhan Aksel - 22/05/2019

Acil Konuşalım – 3: AMI’da Heparin tedavisi

“Acil Konuşalım” serimizin üçüncüsünde akut miyokart enfarktüsü yönetiminde heparin tedavisini tartışıyoruz. Aslında mutlak doğru gibi kabul edilen heparin konusunun ne kadar tartışmaya açık olduğunu sizlerle paylaşmayı amaçladık. İyi seyirler.Hazırlayanlar: Gökhan Aksel, Şeref Kerem Çorbacıoğluhttp

  Gökhan Aksel
Arif Alper Çevik - 20/05/2019

Doğru Dergiyi Nasıl Bulursunuz?

Araştırmanızı yada tezinizi bitirdiniz ve şimdi yazacağınız makaleyi hangi dergiye göndermeyi seçeceğiniz aşamadasınız. Tercihen buna daha yazmadan karar vermeniz en ideali. Hatta belki de daha araştırmaya başlamadan bir fikrinizin olması da önemli olabilir. Bir çok araştırmacı ve iyi bir danışmanla

  Arif Alper Çevik
Can Özen - 17/05/2019

Pediyatrik hastalarda akut topallama

Aniden topallamaya başlayan çocuk hastalar, acil servislerin travma bölümüne hemen hergün başvuran bir grup. Çoğu zaman röntgen ile değerlendirip eğer travmatik bir sorun bulamazsak pediyatrinin değerlendirmesi için yönlendirdiğimiz, yönetimi nispeten kolay bir vaka, ancak atlanmaması gereken birkaç

  Can Özen
Su İzel Sesigür - 16/05/2019

Subaraknoid Kanama – II

Merhaba,Önceki yazımızda subaraknoid kanama ile ilgili iki soru işaretimiz vardı:Subaraknoid kanama nedir?Kim SAK değildir?SAK’ın ne olduğundan, kliniğinden, tanısından ve tedavisinden bahsetmiştik. Bugün de subaraknoid kanama dışlama kriterlerinden bahsedeceğiz.Bu konu bizim için neden önemli? SAK

  Su İzel Sesigür
Emir Ünal - 15/05/2019

Diyabetik Ketoasidoz ve Hiperosmolar Hiperglisemik Durum

Bir acil rutini sayılabilecek, asistanlık eğitimi süresince hızlı tanı ve müdahale gerekliliği olan bu hastalıklar hakkında yazılarını takip ettiğim Kitabchi’nin son yazısını sizler ile paylaşacağım1. Keyifli okumalar.Diabetes mellitus, pankreas tarafından insülin üretiminde veya kalıtsal/ edinilmiş

  Emir Ünal
N. Özgür Doğan - 14/05/2019

Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2019)

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin markalaşmış en önemli bilimsel organizasyonlarından biri olan Türkiye Acil Tıp Kongresi’nin (TATKON 2019), bu yıl 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Regnum Carya Belek otelinde yapılması planlanmaktadır. Kongremizin bu yılki teması “Yalnız Değilsiniz” olarak belirlendi.

  N. Özgür Doğan
Burak Bekgöz - 08/05/2019

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (HÖ-ASH); afet, kaza ya da hastalık sonucunda acil yardıma ihtiyaç duyan hastalara hastane öncesi sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi, ilk tedavilerinin yapılması ve güvenli bir şekilde hastaneye nakledilmesini kapsar. Modern sağlık sistemlerinin tem

  Burak Bekgöz
Büşra Sapmaz - 06/05/2019

Acil Serviste Geriatrik Hasta Yönetimi

Geriatrik hastalar, acil servislere başvuruların önemli bir kısmını oluşturur. Ek hastalıklarının varlığı, çoklu ilaç kullanmaları ve bilişsel-fonksiyonel durumlarında kayıp ihtimali nedeniyle daha fazla tıbbi sorun yaşarlar ve istismar, ihmal ve sosyal izolasyona maruz kalabilirler. Değişen fizyolo

  Büşra Sapmaz
Mehmet Ali Aslaner - 03/05/2019

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 18

Bir bakışta ultrason: Bazen her şey üst üste gelirAltmış üç yaş erkek hasta, sağ yan ağrısı ve oral alım bozukluğu ile acil servise başvuruyor. Bilinen larenks CA ve akciğer metastaz öyküsü mevcut. Aynı zamanda hepatit B taşıyıcısı ve yakın zamanda karaciğerden alınan biyopsi sonucu hepatosellüler C

  Mehmet Ali Aslaner
Su İzel Sesigür - 02/05/2019

Subaraknoid Kanama

Merhaba, Bu yazımızda subaraknoid kanamalardan (SAK) ve acil servis SAK dışlama kritlerinden bahsedeceğiz. SAK, acil servislere baş ağrısı ile başvuran hastaların %1’ini oluştursa da, prognozu, mortalite ve morbiditesi sebebiyle her baş ağrısında aklımızda ekarte etmeye çalıştığımız tanı olması sebe

  Su İzel Sesigür