23 Kasım 2019

Salon 2: Acil Serviste Yeşil Alan

Cumartesi, 23 Kasım 2019

Moderatör : Halil Kaya

Acil Serviste Reverse Triyaj : Mehmet Ali Karaca

Hangi ÜSYE'ye Antibiyotik: Fatih Esat Topal 

Yeşil Alanda Hasta Neden Atlanır?: Murat Yeşilaras

Yoğun Acil Servisler İçin Yeşil Alan Çözümleri: Ertuğrul Altınbilek