23 Kasım 2019

Salon 1: Acil Tıp Eğitimi

Cumartesi, 23 Kasım 2019

Moderatör : Murat Pekdemir

Uzmanlık Sonrası Tıp Eğitiminin Bugünü ve Geleceği: İskender Sayek

Acil Tıp ve Yeterlik : Yıldıray Çete