23 Kasım 2019

Salon 3: Uzmanına Danış- Afet

Cumartesi, 23 Kasım 2019

Moderatör: Levent Avşaroğulları

Bakanlık Düzeyinde Afet Sisteminin Koordinasyonu: Semih Korkut

Afet Görevlisi Olarak Acil Tıp Uzmanı: Recep Dursun 

Hastane Afet Planı: Burak Katipoğlu