23 Kasım 2019

Salon 2: (H20) Özellikli Hastalar

Cumartesi, 23 Kasım 2019

Moderatör : Arif Alper Çevik

Acilde HIV(+) Hasta: Kaan Çelik

Acilde Cinsel Saldırı Mağduru Hasta:Sercan Bıçakçı

Acilde VIP Hasta: Gökçe Özbay Yenice

Acilde Özkıyım: Elif Dilek Çakal

Acilde LGBT Hasta: Burcu Azapoğlu

Acilde Nefes Darlığı Olan Gebe Hasta: Mehmet Ali Aslaner

Acilde Bağımlı Hasta: Erkman Sanrı

Acilde Mahkum Hasta : Özlem Dikme