22 Kasım 2019

Salon 2: (H20) Kardiyovasküler Aciller

Cuma, 22 Kasım 2019

Moderatör: Serkan Emre Eroğlu

Troponinimizi Tanıyalım;High Sensitif Troponinler:Derya Abuşka

Hipotansif Kalp Yetmezliği Olan Hasta: Murat Yücel

Acilde Asemptomatik Kan Basıncı Yüksekliği: Bora Kaya

Pulmoner Tromboembolinin Ayaktan Yönetimi: Melih İmamoğlu

Aortik Acillerin Tanımlanmasında Biyobelirteçler: Cemil Kavalcı

Göğüs Ağrısı ve Tek Troponin; Risk Skorlarının Yeri:Özgen Gönenç Çekiç