Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği

Güncel

Neonatal Resüsitasyon – AHA 2020
Hamilelikte Hastane İçi İKYD Algoritması -AHA 2020
TATD Yönetim Kurulu ve Acil Tıp Uzmanları Bölge Temsilcileri Toplantısı

COVID-19

15/04/2020
COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi
COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi
03/04/2020
COVID-19 Kapı Triajı Sorgulama Kılavuzu
COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir. Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir. Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz…
03/04/2020
COVID-19 Olası Vaka Tanımı (01.06.2020)
Olası Vaka (01.06.2020)

Acilci.net

29/10/2020
Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği- AHA 2020
İçindekilerEn Önemli 10 Mesaj GirişAna KavramlarPediatrik Yaşam ZinciriResüsitasyonun SırasıKPR Sırasında İleri Havayolu GirişimleriKPR Sırasında İlaç UygulanmasıVF / pVT YÖNETİMİResüsitasyon Kalitesinin DeğerlendirilmesiPost Kardiyak Arrest İyileşmeResüsitasyon Sırasında Aile VarlığıŞoktaki Hastanı
28/10/2020
Neonatal Resüsitasyon – AHA 2020
İçindekilerNeonatal Resüsitasyonda Akılda Kalması Gereken 10 MesajGirişResüsitasyon İhtiyacını ÖngörmeUmblikal Kord Yönetimiİlk MüdahaleDoğumda Vücut SıcaklığıYeni Doğmuş İnfantta Vücut Sıcaklığı YönetimiHavayolunun Temizlenmesi ve Taktil UyarıKalp Atış Hızının DeğerlendirilmesiDoğum Sonrası Ventila
27/10/2020
İlk Yardım Önerileri – AHA 2020
İçindekilerİlk Yardım TanımıKılavuzdaki ilk yardım başlıklarının seçilmesi ve İlgili BaşlıklarMEDİKAL DURUMLAR İÇİN İLK YARDIMHafif Hipoglisemide Glukoz Uygulama YöntemiHipoglisemi Tedavisinde Diyet ŞekerleriEgzersiz ilişkili hipertermi ve sıcak çarpmasında soğutmaİlk yardım uygulayıcısı tarafından
26/10/2020
Özel Durumlarda KPR 2-AHA 2020
İçindekilerElektrolit BozukluklarıÖnerilerOpioid Doz AşımıResüsitasyonda ÖnerilerResüsitasyon Sonrası Yönetim ÖnerileriGebelikte Kardiyak ArrestGebelikte Kardiyak Arrest Planlama ve Hazırlık ÖnerileriResüsitasyon ÖnerileriKardiyak Arrest ve PMCD ÖnerileriPulmoner EmboliÖnerilerToksisite: Benzodiazep
26/10/2020
Özel Durumlarda KPR 1-AHA 2020
İçindekilerKaza Sonucu HipotermiÖnerilerAnafilaksiÖnerilerAstıma Bağlı Kardiyak ArrestÖnerilerKardiyak Cerrahi Sonrası Kardiyak ArrestÖnerilerBoğulmaÖnerilerKaynakKaza Sonucu HipotermiKaza sonucu şiddetli çevresel hipotermi (vücut ısısının 30°C’nin altında olması), hem kalp hızında hem de solunum hı
25/10/2020
Kar Kazaları
İçindekilerGiriş1.PATOFİZYOLOJİ1.A. Asfiksi1.B. Travma1.C. Hipotermi2. ÖNLEMLER2.A. Çığdan Kaçınma2.B. Çığa Yakalanma ve Gömülmenin Önlenmesi2.C. Travmanın önlenmesi2.D. Gömülme durumunda asfiksiden kaçınma3. ÇIĞ KAZALARI İÇİN ARAMA KURTARMA ALGORİTMASI3.A. Alıcı Verici Sinyali3.B. Sondalama (probe)

TATDUS

04/01/2019
Aort Anevrizma Rüptürü
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy
11/09/2018
Travma Resüsitasyonu Sırasında Hızlı Ardışık Entübasyona (RSI) Yatak Başı Ultrasonun (POCUS) Eklenmesi
Hazırlayanlar: Asst. Dr. Murat Yazıcı
07/06/2018
Ayak Bileği Travmalarında Ultrasonografi
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci
29/11/2017
Pnömotoraks'a Yönelik Akciğer Ultrasonu
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
04/12/2018
Enfekte Pilonidal Sinüs
Genç sağlıklı bayan hasta, intergluteal alanda sakral bölgede ağrı, endurasyon ve şişlik ile başvurdu. Tedavi seçeneklerini belirlemek için USG yapıldı. Cilt altı heterojen sıvı koleksiyonu izlendi.
21/11/2018
Infektif Endokardit
51y kadın hasta af ve kalp yetmezliği var kby diyalize giriyor. 1 haftadır üşüme titreme 2 gündür olan öksürük balgam ateş 39 ateş hipotansif ve hvyaf

Toksikoloji

21/07/2020
Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranları
Drug Safety dergisinde 2018 yılı içinde yayınlanan “Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranlarının Karşılaştırılması” isimli çalışmadan söz etmek isteğindeyim.
29/06/2020
Pediatrik Zehirlenmelerde 2. Nesil Antihistaminikler
Bilindiği üzere, antihistaminik ilaçlar; alerjik hastalıklarda, vestibüler bozukluklarda ve ülser tedavisinde sıkça kullanılan ilaçlardır. Temelde histamin reseptörlerini bloke ederek etki gösterirler. H1 ve H2 reseptör blokerleri olarak iki gruba ayrılırlar. H1 reseptörleri vasküler dokularda, kalpte, bronşiyal dokularda ve nöronlarda bulunurlar. Bu dokularda H1 reseptörlerini inhibe ederek histamin salınımı engeller ve alerji tedavisinde etkili olurlar. H2 reseptörleri aracılığıyla ise mide asit salınımını azaltarak ülser tedavisinde kullanılırlar.
17/06/2020
Hidroksiklorokin ve Azitromisin İlişkili Kardiyovasküler Toksiteler: VigiBase® Dataları
Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu
12/05/2020
Parasetamol Zehirlenmelerinde Asetilsistein
Birçoğumuzun olduğu gibi, benim de çalıştığım klinikte sıkça gördüğüm ve takibini yaptığım zehirlenme vakalarından olan parasetamol zehirlenmeleri ile ilgili “Acetylcysteine in paracetamol poisoning; a perspective of 45 years of use” (1) isimli makalenin konu başlıkları ile Parasetamol Zehirlenmesinde Asetilsistein kullanımını tartışmak isteğindeyim.
09/06/2020
Tramadol ve Nöbet
Bildiğimiz üzere, Tramadol sık kullanılan bir sentetik opiod analjeziktir. Kullanımı birçok ülkede 1980’lerde onaylanmış ve dünyada en çok kullanılan opiod olmuştur. Son yıllarda tramadol kullanımı ve buna bağlı gelişen morbiditelerde artış gözleniyor. Literatürde Tramadolün morbiditelerinden en dikkat çekici olanı nöbet olarak göze çarpmakta. Bu yıl 'Critical Reviews in Toxicology' de yayınlanan S. Nakhaee ve ark.'nın sistematik derleme ve meta-analizi üzerinden tramadol ve nöbet ilişkisini sizlerle tartışmak niyetindeyim.
25/05/2020
İlaçların Çevresel Etkileri
Modern tıp uygulaması ilaçlar olmadan sürdürülemez. Sağlık sistemine yatırımın artırılması, giderek artan dünya nüfusu, yaygın küresel pazar gibi gelişmeler sonucunda son birkaç on yıl içinde ilaç tüketiminde önemli artışa sebep olmuştur. Aynı zamanda laboratuvar tekniklerinin gelişmesi ile karasal alanda ve sularda litre başına mikrogram hatta pikogram düzeyinde ilaç artığı tespit edilmeye başlanmıştır. Bu gözlem çalışmalarına paralel olarak ilaç artıklarının çevresel konsantrasyonlarının çeşitli organizmalar üzerinde göstereceği ekotoksikolojik etkiler çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

INNOVEM

Gönderilme tarihi 28/12/2018
INNOVEM Tanıtım
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Military Trauma Scenario -Askeri Travma Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Chest pain/Cardiac Arrest Scenario- Göğüs Ağrısı/Kardiyak Arrest Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Shortness of Breath Scenario/ Nefes Darlığı Senaryosu
TATD

Etkinlik

07Kas
AKUT KORONER SENDROMLARDA (AKS) YÖNETİM WEBINAR
11:00 'den 15:00 'a kadar
14Kas
KRİTİK HASTA BAKIMI WEBINAR
09:00 'den 13:00 'a kadar

Acil Tıp Bülteni

23/09/2020
Artık dursun …
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp kliniğinde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olayını kınıyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde fedakarca görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarına karşı yap
25/06/2020
Türkiye Acil Tıp Derneği ve Philips İşbirliği
DÜNYA ÇAPINDA DEZAVANTAJLI BÖLGELERE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ SAĞLAYAN PHILIPS VAKFI, PHILIPS TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN COVID-19 MÜCADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ YÖNLENDİRMESİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI DESTEĞİNDE BULUNDUĞUNU DUYURDU.Bu süreçte dünya genelind
23/06/2020
Turkish Journal of Emergency Medicine’ın Yükselişi Sürüyor!
Ulusal dergimiz Turkish Journal of Emergency Medicine, 2019 yılı için açıklanan ölçeklere göre bir önceki yıl 0,81 olan citescore impact faktörünü 1.6’ya çıkararakQ2 dergiler arasındaki yükselişini sürdürdü. Acil Tıp alanında indekslenen dergiler sıralamasında Türkiye, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Do

Endotrakeal Entübasyon

MOBİL-ED_AKIL KARTI
ete-1
ete-2
ete-3 (2)
ete-4 (1)
ete-5

Resüsitasyon

28/10/2020
Neonatal Resüsitasyon – AHA 2020
Kaynak
28/10/2020
Hamilelikte Hastane İçi İKYD Algoritması -AHA 2020
01/10/2018
Yetişkin Kardiyak Arrest Algoritması - AHA 2020
Kaynak