Mobil-ED

Güncel

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Uzm. Dr. Erkman SANRI
Toksikolojik Tarama Testlerinde Son Durum
TATD
EACEM 2018 Sunumları yayınlandı.
Uzm. Dr. Ramazan Sivil
Pulmoner Arter Basıncı Ölçümü
Doç.Dr.Tuba Cimilli ÖZTÜRK
Konvansiyonel Grafiden Holografik Görüntülemeye

INNOVEM

Gönderilme tarihi 28/12/2018
INNOVEM Tanıtım
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Military Trauma Scenario -Askeri Travma Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Chest pain/Cardiac Arrest Scenario- Göğüs Ağrısı/Kardiyak Arrest Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Shortness of Breath Scenario/ Nefes Darlığı Senaryosu
TATD

Acilci.net

14/01/2019
Transkutan Pacemaker Uygulaması
Yaklaşık 16 yıldır acil servislerde çalışıyorum. Bugüne kadar başka bir hastaneden veya alandan transkutan pacemaker(PM) uygulanmış halde transfer edilen sadece birkaç hasta gördüm. Elbette bu benim şanssızlığım olabilir! Yine de ihmal edildiğini düşündüğüm için, özellikle acil tıp pratiğine yeni ba
13/01/2019
21. Yüzyılda İnsan Yönetimi
1970’li yıllara gelindiğinde hizmet sektörünün imalat sektörünü geçtiği gerçeği ekonomistleri bu alanla ilgili araştırmalara yöneltti. Bu alan beşeri sermaye ya da daha açık söylersek insanın kendisiydi. Burada biraz duralım ve bir mizansenle konuya giriş yapalım.Eski, zar zor çalışan minibüs, bekle
11/01/2019
Spontan Dolaşımın Geri Döndüğü (ROSC) Hastaların Yönetiminde Püf Noktalar
Acil servislerde en önemli hasta gruplarımızın başında kardiyak arrestler gelmekte. Bu hasta grubunda spontan dolaşımın geri dönüşü (ROSC) için çok çaba sarf etmekteyiz. En güncel kılavuzları takip etmeye çalışıyoruz, en doğruyu hedefliyoruz. Peki post kardiyak arrest ROSC hastaların yönetimini ne d
09/01/2019
Kalsiyum Bozuklukları – Hiperkalsemi
Hiperkalsemi, total kalsiyum miktarının 10,5 miligram/dl’nin üzerinde veya iyonize kalsiyum seviyesinin 2,7 mEq/L’den fazla olması olarak tanımlanır. %90’dan fazlası hiperparatiroidizm ve malignite ile ilişkilidir ve malignite kökenli hiperkalsemi acil serviste en sık karşılaşılan nedenlerindendir.
04/01/2019
Acil Serviste Burun Kanaması (Epistaksis) Olan Hastaya Yaklaşım
Acil serviste en sık karşılaştığımız kanamalı hasta grubundan bir tanesini de burun kanamalı hastalar oluşturmaktadır. Epistaksis, çoğu zaman kendi kendini sınırlandırdığı ve basit bir bası ile durdurulabileceği için acil servis yoğunluğunda önem sırasını arka plana attığımız hasta gruplarından biri
03/01/2019
Acilci Gözüyle Hepatik Ensefalopati
Hepatik ensefalopati (HE), tanım olarak, hepatik yetmezliğe eşlik eden karaciğer metabolizma ürünlerinin birikimi sonucu meydana gelen bilişsel, motor ve davranışsal bozukluktur. ICD 10 ‘da kendisine K72.90 ve K72.91 ile yer edinen bu antitenin ders kitaplarında uzun uzadıya anlatımını görmüş biri o

TATDUS

11/09/2018
Travma Resüsitasyonu Sırasında Hızlı Ardışık Entübasyona (RSI) Yatak Başı Ultrasonun (POCUS) Eklenmesi
Hazırlayanlar: Asst. Dr. Murat Yazıcı
19/06/2018
Resüsitasyon Sonrası Sağ Ventrikül Disfonksiyonu, Kardiyak Arrest Hastalarında Sol Ventrikül Fonksiyonundan Bağımsız Olarak Kötü Prognozu Tahmin Etmede Anlamlı
Hazırlayanlar: Dr. Öğr. Ü. Emre Özlüer
07/06/2018
Ayak Bileği Travmalarında Ultrasonografi
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci
12/04/2018
Pulmoner Arter Basıncı Ölçümü
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Ramazan Sivil
29/11/2017
Pnömotoraks'a Yönelik Akciğer Ultrasonu
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
21/11/2018
Infektif Endokardit
51y kadın hasta af ve kalp yetmezliği var kby diyalize giriyor. 1 haftadır üşüme titreme 2 gündür olan öksürük balgam ateş 39 ateş hipotansif ve hvyaf

Toksikoloji

02/12/2018
Toksikolojik Tarama Testlerinde Son Durum
14/10/2018
Kontrol Altında İki Yeni Sentetik Opioid: Siklofosfofentanil ve Metoksiasetilfentanil
28/05/2018
Kemik İliği Supresyonuna (myelosupresyon) Neden Olan İlaçlar
İlaca bağlı toksik yan etkiler, bir ilacın kullanımı kısıtlayan en önemli nedenlerdendir. Gastrointestinal, nörolojik, üriner, endokrin, metabolik, cilt ve hematolojik yan etkiler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hematolojik yan etkiler, ilaçlar ile görülen diğer yan etkilere nazaran daha nadir görülse de, önemli morbidite ve mortalite nedenidirler. Bu yazımızda, ilaca bağlı görülebilecek hematolojik yan etkilerden ve esas konumuz olan kemik iliği supresyonuna neden olan ilaçlardan kısaca bahsedeceğiz.
09/10/2018
Toksikoloji Kursu, 4-5 Ekim 2018 / Trabzon
Değerli arkadaşlar,
22/09/2018
2017 TÜRKİYE UYUŞTURUCU RAPORU
13/09/2018
Eski Düşman: Şarbon Hastalığı

Etkinlik

Şimdi
Ultrasonografi Çalışma Grubu Temel Ultrasonografi Kursu, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Gen-Kök Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu
08:30 saatinde
31Jan
Temel Ultrasonografi Kursu, Adana
TC Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi A katı, U Salonu
08:30 saatinde
14Feb
İleri Toksikoloji Kursu, Kayseri
Kayseri Devlet Hastanesi 5. Blok Konferans Salonu
08:30 saatinde
22Feb
Acil ve Kritik Hastada Ultrasonografi Sempozyumu, Antalya
Sherwood Breezes Resort, Antalya
09:11 saatinde
27Mar
TATD Kurs Günleri Kongresi
Çakallık Mahallesi Serik Antalya
11:01 saatinde

EACEM 2018

Açık Oturum: Acil Servis Yönetiminde Düzenlemeler 

Moderator: Serkan Yılmaz Açık Oturum: Acil Servis Yönetiminde Düzenlemeler – SPEAKER:Şervan Gökhan Ayhan Özhasenekler Arzu Denizbaşı İshak Şan Semih Korkut

Acil Serviste Laktat Düzeyi Ne Söyler ? Tuğba Cimilli Öztürk

Moderator: Cahfer Güloğlu Dahili Aciller Acil Serviste Laktat Düzeyi Ne Söyler? SPEAKER:Tuğba Cimilli Öztürk

Herediter Anjio Ödemi Nasıl Tedavi Edelim? Sezgin Sarıkaya

Moderator: Cahfer Güloğlu Dahili Aciller Herediter Anjio Ödemi Nasıl Tedavi Edelim? SPEAKER:Sezgin Sarıkaya

Acil Serviste Mikroanjiopatik Hemolitik Anemiler Cem Ertan

Moderator: Cahfer Güloğlu Dahili Aciller Acil Serviste Mikroanjiopatik Hemolitik Anemiler SPEAKER:Cem Ertan

Porfiri Ataklarını Acilde Tanıyabiliyor muyuz?  Ayça Açıkalın Akpınar

Moderator: Cahfer Güloğlu Dahili Aciller Porfiri Ataklarını Acilde Tanıyabiliyor muyuz? SPEAKER:Ayça Açıkalın Akpınar

Hipervolemik Hiponatremide Tolvaptan Volkan Arslan

Moderator: Bülent Erbil EMTalk Hipervolemik Hiponatremide Tolvaptan SPEAKER:Volkan Arslan

BT Kanser Yapar Mı? Vermi Değerli

Moderator: Bülent Erbil EMTalk BT Kanser Yapar Mı? SPEAKER:Vermi Değerli

Kimlere El Bileği Grafisi Çekelim? Mustafa Sever

Moderator: Bülent Erbil EMTalk Kimlere El Bileği Grafisi Çekelim? SPEAKER:Mustafa Sever