Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği

Güncel

TATD Üyeleri İle Buluşuyor!
Günlük COVID-19 Vaka Sayıları
Crush Sendromu

COVID-19

15/04/2020
COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi
COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi
03/04/2020
COVID-19 Kapı Triajı Sorgulama Kılavuzu
COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir. Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir. Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz…
03/04/2020
COVID-19 Olası Vaka Tanımı (01.06.2020)
Olası Vaka (01.06.2020)

Acilci.net

08/08/2020
Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım
Sohbette zehirlenme hastalarına genel yaklaşım, acil ve kritik öneme sahip tedavi adımları, sevk ederken nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi bir çok temel noktada güzel ve yararlı bilgilere yer verildi. 06.08.2020 tarihinde Instagram canlı yayınında GEÇEN Bİ HASTA GELDİ sohbetinde Zehirlenmiş Hasta
05/08/2020
Mor İdrar Torbası Sendromu
Mor idrar torbası sendromu (MİTS), kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu ve eş zamanlı olarak mesane kateteri olan yaşlı kadınlarda tipik olarak görülen idrarın mor renkte değişikliği olarak tanımlanır. Bu durum genellikle idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkilidir. İdrar torbasının renk değişim nedeni ise;
01/08/2020
Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım
30.07.2020 tarihinde Instagram canlı yayınında GEÇEN Bİ HASTA GELDİ sohbetinde Çoklu Travma Hastalarına Yaklaşım konusunu Dr. Çağlar Kuas ve Dr. Özge Duman Atilla ile konuştuk. Oldukça akıcı ve net bilgilerle dolu olarak geçen program yaklaşık 110 dakika sürdü. Sohbette çoklu travma hastalarına gene
31/07/2020
Antidotlara Hızlı Bakış : Metilen Mavisi
Metilen mavisi, ilaçların indüklediği semptomatik methemoglobinemi (göğüs ağrısı, nefes darlığı veya konfüzyon gibi hipoksi bulguları) veya MetHb düzeyleri>%20 olan asemptomatik hastalarda ilk seçenek tedavidir.MethemoglobinemiÖzetMethemoglobinemi, kanda aşırı methemoglobin bulunması durumudur.Methe
27/07/2020
Hipertansiyon
Uluslararası Hipertansiyon Derneği tarafından Haziran ayında yayımlanan global hipertansiyon uygulama kılavuzları ışığında hipertansiyonun tanımı, hipertansif acillerin yönetimi ve kullanılan ilaçların yer aldığı bir derleme yapmak istedim.​1​ ​2​ Keyifli okumalar.Kan basıncı yüksekliği, yılda 10,4
25/07/2020
Acil Serviste Şok Hastasına Yaklaşım
23.07.2020 tarihinde Instagram canlı yayınında GEÇEN Bİ HASTA GELDİ sohbetinde ŞOK hastaları ile ilgili olan sohbetimizi Dr. Can Özen ve Dr. Neşe Çolak Oray’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Başından sonuna kadar ilgiyle takip edilen program yaklaşık 111 dakika sürdü.Sohbette şok tanımlaması, genel ya

TATDUS

04/01/2019
Aort Anevrizma Rüptürü
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy
11/09/2018
Travma Resüsitasyonu Sırasında Hızlı Ardışık Entübasyona (RSI) Yatak Başı Ultrasonun (POCUS) Eklenmesi
Hazırlayanlar: Asst. Dr. Murat Yazıcı
07/06/2018
Ayak Bileği Travmalarında Ultrasonografi
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci
29/11/2017
Pnömotoraks'a Yönelik Akciğer Ultrasonu
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
04/12/2018
Enfekte Pilonidal Sinüs
Genç sağlıklı bayan hasta, intergluteal alanda sakral bölgede ağrı, endurasyon ve şişlik ile başvurdu. Tedavi seçeneklerini belirlemek için USG yapıldı. Cilt altı heterojen sıvı koleksiyonu izlendi.
21/11/2018
Infektif Endokardit
51y kadın hasta af ve kalp yetmezliği var kby diyalize giriyor. 1 haftadır üşüme titreme 2 gündür olan öksürük balgam ateş 39 ateş hipotansif ve hvyaf

Toksikoloji

21/07/2020
Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranları
Drug Safety dergisinde 2018 yılı içinde yayınlanan “Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranlarının Karşılaştırılması” isimli çalışmadan söz etmek isteğindeyim.
29/06/2020
Pediatrik Zehirlenmelerde 2. Nesil Antihistaminikler
Bilindiği üzere, antihistaminik ilaçlar; alerjik hastalıklarda, vestibüler bozukluklarda ve ülser tedavisinde sıkça kullanılan ilaçlardır. Temelde histamin reseptörlerini bloke ederek etki gösterirler. H1 ve H2 reseptör blokerleri olarak iki gruba ayrılırlar. H1 reseptörleri vasküler dokularda, kalpte, bronşiyal dokularda ve nöronlarda bulunurlar. Bu dokularda H1 reseptörlerini inhibe ederek histamin salınımı engeller ve alerji tedavisinde etkili olurlar. H2 reseptörleri aracılığıyla ise mide asit salınımını azaltarak ülser tedavisinde kullanılırlar.
17/06/2020
Hidroksiklorokin ve Azitromisin İlişkili Kardiyovasküler Toksiteler: VigiBase® Dataları
Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu
12/05/2020
Parasetamol Zehirlenmelerinde Asetilsistein
Birçoğumuzun olduğu gibi, benim de çalıştığım klinikte sıkça gördüğüm ve takibini yaptığım zehirlenme vakalarından olan parasetamol zehirlenmeleri ile ilgili “Acetylcysteine in paracetamol poisoning; a perspective of 45 years of use” (1) isimli makalenin konu başlıkları ile Parasetamol Zehirlenmesinde Asetilsistein kullanımını tartışmak isteğindeyim.
09/06/2020
Tramadol ve Nöbet
Bildiğimiz üzere, Tramadol sık kullanılan bir sentetik opiod analjeziktir. Kullanımı birçok ülkede 1980’lerde onaylanmış ve dünyada en çok kullanılan opiod olmuştur. Son yıllarda tramadol kullanımı ve buna bağlı gelişen morbiditelerde artış gözleniyor. Literatürde Tramadolün morbiditelerinden en dikkat çekici olanı nöbet olarak göze çarpmakta. Bu yıl 'Critical Reviews in Toxicology' de yayınlanan S. Nakhaee ve ark.'nın sistematik derleme ve meta-analizi üzerinden tramadol ve nöbet ilişkisini sizlerle tartışmak niyetindeyim.
25/05/2020
İlaçların Çevresel Etkileri
Modern tıp uygulaması ilaçlar olmadan sürdürülemez. Sağlık sistemine yatırımın artırılması, giderek artan dünya nüfusu, yaygın küresel pazar gibi gelişmeler sonucunda son birkaç on yıl içinde ilaç tüketiminde önemli artışa sebep olmuştur. Aynı zamanda laboratuvar tekniklerinin gelişmesi ile karasal alanda ve sularda litre başına mikrogram hatta pikogram düzeyinde ilaç artığı tespit edilmeye başlanmıştır. Bu gözlem çalışmalarına paralel olarak ilaç artıklarının çevresel konsantrasyonlarının çeşitli organizmalar üzerinde göstereceği ekotoksikolojik etkiler çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

INNOVEM

Gönderilme tarihi 28/12/2018
INNOVEM Tanıtım
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Military Trauma Scenario -Askeri Travma Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Chest pain/Cardiac Arrest Scenario- Göğüs Ağrısı/Kardiyak Arrest Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Shortness of Breath Scenario/ Nefes Darlığı Senaryosu
TATD
Türkiye Acil Tıp Derneği ve Philips İşbirliği
25/06/2020

DÜNYA ÇAPINDA DEZAVANTAJLI BÖLGELERE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ SAĞLAYAN PHILIPS VAKFI, PHILIPS TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN COVID-19 MÜCADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ YÖNLENDİRMESİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI DESTEĞİNDE BULUNDUĞUNU DUYURDU.Bu süreçte dünya genelind

Turkish Journal of Emergency Medicine’ın Yükselişi Sürüyor!
23/06/2020

Ulusal dergimiz Turkish Journal of Emergency Medicine, 2019 yılı için açıklanan ölçeklere göre bir önceki yıl 0,81 olan citescore impact faktörünü 1.6’ya çıkararakQ2 dergiler arasındaki yükselişini sürdürdü. Acil Tıp alanında indekslenen dergiler sıralamasında Türkiye, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Do

TATD COVID-19 Normalleşme Önerileri
08/06/2020

Ülkemizde yaşanmakta olan pandeminin ilk aşaması olan hastanelerin ve acil servislerin normal hasta bakımından pandemi yönetimine geçiş süreci, farklı il ve hastanelerde sorunlarla ilerlemiş olsa da başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde pandemi süreci, İtalya ve İran örneklerinde olduğu gibi ağ

Sosyal Program
15/11/2019

INNOVEM Simülasyon Yarışması
15/11/2019

InnovEM Simulasyon Yarışması

COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi
15/04/2020

COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi

COVID-19 Kapı Triajı Sorgulama Kılavuzu
03/04/2020

COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir. Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir. Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz…

COVID-19 Olası Vaka Tanımı (01.06.2020)
03/04/2020

Olası Vaka (01.06.2020)