Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği

Güncel

TATD Üyeleri İle Buluşuyor!
Günlük COVID-19 Vaka Sayıları
Crush Sendromu

COVID-19

01/05/2020
COVID-19 Tedavisine Bağlı QT Uzaması ve Yönetimi
İn vitro ve ön klinik araştırmalar, hidroksiklorokinin tek başına ve azitromisin ile kombinasyon halinde COVID-19 için etkili bir tedavi olabileceğini göstermiştir. Yapılan ufak çaplı çalışmalara dayanarak birçok ülkedeki klinisyenler bu ilaçları klinik uygulamada kullanmaya başlamış ve çoklu randomize çalışmalar da başlatılmıştır. Bununla birlikte, klorokin, hidroksiklorokin ve azitromisin QT aralığını uzatır ve bu ilaçların tek başına veya birlikte kullanımına bağlı olarak mortal aritmiler gelişme riski önemli derecede endişe uyandırmaktadır.
30/04/2020
Emzirme ve COVID-19
COVID-19 tanısı alan veya şüpheli durumdaki annelerin pandemi sırasında bebeklerine yakın olmaları ve emzirmelerinin güvenli olup olmadığı hakkında birçok soru işareti olması nedeni ile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konu hakkında bir açıklama yapma gereği duydu.
26/04/2020
COVID-19: N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı
COVID-19’dan korunmak için sağlık çalışanlarının kullanacağı maskeler N95/FFP2 ve tıbbi maskelerdir. N95/FFP2 maskeler sadece aerosol içeren işlemler sırasında kullanılmalıdır. Bu işlemler daha önce hazırlanmış afiş ve broşürlerde belirtilmiştir. COVID-19’da maskelerin etkinliğini araştıran bir meta analize* göre; tıbbi maskelerin aerosol içeren işlemler dışında yeterli olduğu, N95/FFP2 maskelerin sadece aerosol içeren işlemlerde gerekli olduğu gösterilmiştir. N95/FFP2 maskelerin birden fazla kullanım ve uzamış kullanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Acilci.net

21/05/2020
COVID-19 ve Kardiyovasküler Etkiler
Aralık 2019’da hayatımıza giren SARS-CoV-2, asemptomatik subklinik enfeksiyon tablosundan ARDS’ye kadar giden geniş bir spektrumda hastalık tablosuna yol açabilen ve kardiyovasküler etkileri açısından da başından beri tıp camiasında pek çok tartışmayı beraberinde getiren bir patojen. Halihazırda kar
17/05/2020
Maske, Polipropilen, Sütyen, N95/FFP3
MaskeTüm gezegende insanların ilk gündeminde Covid-19’un olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bilim kurgu senaryosu yazanların dahi hayal edemeyeceği olaylar gerçekleşirken herkesin maske takmasının teşvik edildiği bu zamanları Çin’in modern Halk Sağlığı yaklaşımının kurucularından Dr.Whu Lien-teh görse nele
11/05/2020
Akut Atrial Fibrilasyon (Kanada En İyi Uygulama Kontrol Listesi)
Tüm pandemi boyunca COVİD-19 konusunda yazmayı düşündüm ancak yetersiz kanıtlarla bir paylaşım yapmak istemedim. Üstüne kişisel tecrübeler ve evden 6 haftadan uzun süren bir ayrılığın getirdiği duygusallık olunca yazmayı erteledim. Bu konuda ileride birşeyler yazmak/paylaşmak üzere sizlerle pandemi
08/05/2020
Afetlerde Hastane Öncesi ve Hastane Triyajı
TriyajSınıflandırmak, sıraya dizmek veya seçmek anlamına gelmekte. Hastaların, kazazedelerin veya yaralılarının durumlarının ciddiyetine göre kategorilendirilmesidir. Afetlerde hangi hastaya önce müdahale edileceğine ve hangisinin önce nakledileceğine, triyaj sistemleri kullanılarak ile karar verilm
08/05/2020
Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji
Prof. Dr Zeynep Kekeç hocamız editörlüğünde yayınlanmış kitapların kısa tanıtımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Acil Tıp uzmanları ve diğer branş uzmanları için klinik toksikoloji alanında önemli bir eksikliği tamamlayacağına inandığımız Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji isimli
07/05/2020
Covid-19 Hastalarında Toraks Görüntülemesi
Covid-19 pandemisi sürecinde PCR’ın yeterli sensitivite olmaması, bir çok hastada ikinci hatta üçüncü örnekte ancak pozitifleşmesi ve zaman zaman sonuçların geç çıkması gibi sebeplerden dolayı hastaların tanı sürecinde toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) adeta tarama testi gibi kullanılır oldu. Anc

TATDUS

04/01/2019
Aort Anevrizma Rüptürü
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy
11/09/2018
Travma Resüsitasyonu Sırasında Hızlı Ardışık Entübasyona (RSI) Yatak Başı Ultrasonun (POCUS) Eklenmesi
Hazırlayanlar: Asst. Dr. Murat Yazıcı
07/06/2018
Ayak Bileği Travmalarında Ultrasonografi
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci
29/11/2017
Pnömotoraks'a Yönelik Akciğer Ultrasonu
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
04/12/2018
Enfekte Pilonidal Sinüs
Genç sağlıklı bayan hasta, intergluteal alanda sakral bölgede ağrı, endurasyon ve şişlik ile başvurdu. Tedavi seçeneklerini belirlemek için USG yapıldı. Cilt altı heterojen sıvı koleksiyonu izlendi.
21/11/2018
Infektif Endokardit
51y kadın hasta af ve kalp yetmezliği var kby diyalize giriyor. 1 haftadır üşüme titreme 2 gündür olan öksürük balgam ateş 39 ateş hipotansif ve hvyaf

Toksikoloji

12/05/2020
Parasetamol Zehirlenmelerinde Asetilsistein
Birçoğumuzun olduğu gibi, benim de çalıştığım klinikte sıkça gördüğüm ve takibini yaptığım zehirlenme vakalarından olan parasetamol zehirlenmeleri ile ilgili “Acetylcysteine in paracetamol poisoning; a perspective of 45 years of use” (1) isimli makalenin konu başlıkları ile Parasetamol Zehirlenmesinde Asetilsistein kullanımını tartışmak isteğindeyim.
25/05/2020
İlaçların Çevresel Etkileri
Modern tıp uygulaması ilaçlar olmadan sürdürülemez. Sağlık sistemine yatırımın artırılması, giderek artan dünya nüfusu, yaygın küresel pazar gibi gelişmeler sonucunda son birkaç on yıl içinde ilaç tüketiminde önemli artışa sebep olmuştur. Aynı zamanda laboratuvar tekniklerinin gelişmesi ile karasal alanda ve sularda litre başına mikrogram hatta pikogram düzeyinde ilaç artığı tespit edilmeye başlanmıştır. Bu gözlem çalışmalarına paralel olarak ilaç artıklarının çevresel konsantrasyonlarının çeşitli organizmalar üzerinde göstereceği ekotoksikolojik etkiler çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
23/04/2020
Yaşlılarda AF Tedavisinde Kullanılan Antikoagülanların Kırık Riski: DOAK vs. Varfarin
Günümüzde birçok güncel kılavuz; yaşlı hastalarda, Atrial Fibrillasyon (AF) gibi sık gözlenen klinik durumlarda, kronik antikoagulan kullanımını önermektedir. Antikoagülan tedavinin esas hedefi iskemik serebrovasküler olayların engellenmesidir. Tedavisi zor ve maliyetli olan bu hastalık; gerek hasta gerekse hasta yakınları için ağır sonuçlar yaratabilmektedir. Tüm dünyada klinisyenler tarafından kullanılan birçok ruhsatlı antikoagulasyon ilaçları arasında Varfarin; yan etkileri, en hayati ve en sık olanıdır. Varfarin kullanan hastalarda kanama riski olduğu akılda tutulmalıdır. Bu kanamalar; asemptomatik kanamalar olabileceği gibi, hayatı tehdit edici kanamalar da olabilir. Bu sebeple, pıhtılaşma parametrelerinin yakın takibi gerekmektedir.
23/04/2020
Salisilat Zehirlenmeleri Hakkında Güncelleme
Reçetesiz satılan ilaçlar içerisinde, salisilatlar, önemli bir orana sahiptir. Orta ve hafif şiddetli ağrılarda analjezik olarak kullanılmalarının yanı sıra antipiretik, antienflamatuar ve antitrombosit etkilerinden de faydalanılmaktadır. Salisilatlar; reçetesiz satılır ve neredeyse her evde bulunur. Bu anlamda sıradan ilaçlar gibi düşünülse de; akut koroner sendrom ve koroner arter hastalık tedavisinde, santral sinir sistemine ait iskemik patolojilerin önlenmesinde en çok kullanılan ilaç grubudur. Kronik enflamatuar hastalıkların tedavisinde protokol ilaçlardır. Son dönemde popüler olan alternatif tıp yöntemlerinden, herbal tedavilerinin içerisinde de asetil salisilik asite rastlandığı, literatürde sıkça belirtilmiştir. Ve maalesef bu herbal tedavilerde asetil salisilik asit içeriği standardize edilememektedir.
23/04/2020
Çamaşır Suyu Hala En Güvenilir Yüzey Temizleyici Ajan
Çamaşır suyu yani “Sodyum hipoklorit” genellikle yüzey antiseptiği olarak kullanılmaktadır. Sodyum hipoklorit; ağartıcı ve dezenfekte edici olarak kullanılabilir. Hem ucuz olması hem de güvenlikli ambalajlar içinde satılması nedeniyle özellikle yaygın enfeksiyon veya salgın dönemlerinde daha da ön plana çıkıyor.
20/04/2020
Sentetik Katinonlar: Yeni Psikoaktif Maddelerin Gelişen Bir Sınıfı
Critical Reviews in Toxicology’de 2019 sonunda yayınlanmış olan Gonçalvez ve ark.’nın bir yazısı üzerinden, Sentetik Katinon’ları sizlerle tartışmak isteğindeyim.

INNOVEM

Gönderilme tarihi 28/12/2018
INNOVEM Tanıtım
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Military Trauma Scenario -Askeri Travma Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Chest pain/Cardiac Arrest Scenario- Göğüs Ağrısı/Kardiyak Arrest Senaryosu
TATD
Gönderilme tarihi 25/12/2018
INNOVEM-Shortness of Breath Scenario/ Nefes Darlığı Senaryosu
TATD

Etkinlik

Şimdi
TATD Üyeleri İle Buluşuyor!
May 2 - May 30
28May
15. ACİL TIP ASİSTAN SEMPOZYUMU
İzmir Celal Bayar Çeşme
May 28 - May 31
30May
COVID-19 Resüsitasyon Paneli
21:00 'den 22:00 'a kadar
27 Mayıs Acil Tıp Günü Kutlu Olsun!
27/05/2020

Bugün 27 Mayıs! Acil Tıp günü!Londra’da bir grup vizyoner öncülüğünde Avrupa Acil Tıp Cemiyeti’nin ilk imzalarının atıldığı 27 Mayıs, Avrupa’da Acil Tıbbın başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor ve günümüzde dünya genelinde Acil Tıp günü olarak kutlanıyor. Avrupa’da her vatandaşın acil durumlarda pr

ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ÖNLEME RAPORU
27/05/2020

Türkiye Acil Tıp Derneği yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre içerisinde Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik bir organizasyon içerisindeydi. Bu organizasyonda öncelikle Acil Tıp Uzmanlarının (ATU) sorunları konuşuldu ve bir öncelik sıralaması belirlendi. İlk günd

COVID19 Türkiye Günlük Vaka Sayısı 948’e Düştü!..
26/05/2020

Sağlık Bakanlığı, 26.05.2020 tarihli Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu açıkladı. Buna göre iyileşen vaka sayısı 1.492, toplam vaka sayısı ise 948 oldu.Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Sosyal Program
15/11/2019

INNOVEM Simülasyon Yarışması
15/11/2019

InnovEM Simulasyon Yarışması

COVID-19 Tedavisine Bağlı QT Uzaması ve Yönetimi
01/05/2020

İn vitro ve ön klinik araştırmalar, hidroksiklorokinin tek başına ve azitromisin ile kombinasyon halinde COVID-19 için etkili bir tedavi olabileceğini göstermiştir. Yapılan ufak çaplı çalışmalara dayanarak birçok ülkedeki klinisyenler bu ilaçları klinik uygulamada kullanmaya başlamış ve çoklu randomize çalışmalar da başlatılmıştır. Bununla birlikte, klorokin, hidroksiklorokin ve azitromisin QT aralığını uzatır ve bu ilaçların tek başına veya birlikte kullanımına bağlı olarak mortal aritmiler gelişme riski önemli derecede endişe uyandırmaktadır.

Emzirme ve COVID-19
30/04/2020

COVID-19 tanısı alan veya şüpheli durumdaki annelerin pandemi sırasında bebeklerine yakın olmaları ve emzirmelerinin güvenli olup olmadığı hakkında birçok soru işareti olması nedeni ile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konu hakkında bir açıklama yapma gereği duydu.

COVID-19: N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı
26/04/2020

COVID-19’dan korunmak için sağlık çalışanlarının kullanacağı maskeler N95/FFP2 ve tıbbi maskelerdir. N95/FFP2 maskeler sadece aerosol içeren işlemler sırasında kullanılmalıdır. Bu işlemler daha önce hazırlanmış afiş ve broşürlerde belirtilmiştir. COVID-19’da maskelerin etkinliğini araştıran bir meta analize* göre; tıbbi maskelerin aerosol içeren işlemler dışında yeterli olduğu, N95/FFP2 maskelerin sadece aerosol içeren işlemlerde gerekli olduğu gösterilmiştir. N95/FFP2 maskelerin birden fazla kullanım ve uzamış kullanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.

30May
COVID-19 Resüsitasyon Paneli

21:00 'den 22:00 'a kadar

07Haz
Havayolu / Ventilasyon Sempozyumu (Online)

13:00 'den 15:30 'a kadar